Accounting Princliples

 0    50 flashcards    katarzynagrodzka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
strona z zewnątrz
start learning
outside party
zasady
start learning
rules and regulations
różnić się
start learning
vary
znacznie
start learning
significantly
być zaznajomionym z
start learning
be familiar with
zasada kontynuacji działania
start learning
going concern principle
zasada ostrożności
start learning
prudence principle
zasada współmierności
start learning
matching principle
zasada ciągłości
start learning
consistency principle
różnić się
start learning
differ
akceptowana praktyka
start learning
accepted practice
wyrównywać
start learning
offset
zysk
start learning
gain
strata
start learning
loss
rewaluować
start learning
re-value
do góry
start learning
upwards
jeśli
start learning
provided
wystarczający dowód
start learning
sufficient proof
obecna wartość
start learning
current value
zależnie od
start learning
depending on
spełniać standardy
start learning
follow the standards
poprzednio
start learning
formerly
zarządzać
start learning
govern
zarejestrowany
start learning
registered
obecnie
start learning
currently
spółki notowane na giełdzie
start learning
publicly traded companies
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement
dotyczyć
start learning
be concerned with
uznanie
start learning
recognition
pozycja
start learning
item
dochód
start learning
income
wydatek
start learning
expense
powstawać
start learning
arise
zależeć od
start learning
be dependent on
przepływ środków pieniężnych
start learning
movement of cash
założyć
start learning
assume
przedsiębiorstwo
start learning
enterprise
opłacalny
start learning
viable
w przyszłych latach
start learning
in the years to come
wywierać wpływ
start learning
affect
założenie
start learning
assumption
środki stałe
start learning
fixed assets
inwentarze
start learning
inventories
spłacić długi
start learning
repay debts
zobowiązanie
start learning
obligation
pesymistycznie
start learning
pessimistically
wyolbrzymiony
start learning
overstated
zobowiązanie
start learning
liability
odstępstwo
start learning
deviation
zanotowany
start learning
noted

You must sign in to write a comment