academic vocabulary in use

 0    62 flashcards    aniaann
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedyskutować sprawę
start learning
discuss the matter
pełniej przedyskutować
start learning
more fully discussed
nieodłączny, zawily
start learning
involved
badac dociekac prowadzic dochodzenie
start learning
investigate
rozwazac brac pod uwage
start learning
consider
przyspieszać, ulegać przyspieszeniu
start learning
przyspieszać, ulegać przyspieszeniu in English
accelerate
prędkość, duża szybkość
start learning
velocity
zakladać, zakładając
start learning
assume, assuming
uznac cos, uwazac cos za jakies
start learning
find
stąd wiec odtad, od tego czasu
start learning
hence
obliczac, wyceniac, szacować
start learning
calculate
dowodzić slusznosc, dowiesc
start learning
demonstrate
utożsamiać, rozpoznać
start learning
identify
jakie to istotne?
start learning
how far is this statement true?
sprawdzać, zbadac, przesłuchać
start learning
examine
włączać wliczać zawierać
start learning
include
wzrastajacy rosnący
start learning
developing
klasyfikować
start learning
classify
okreslenie jakości
start learning
establishing quality
stanowic czesc czegos, przyczyne
start learning
account for sth
wykazywać(udowadniac cos)
start learning
show
postawić nacisk
start learning
put emphasis
kwestia sprawa
start learning
issue
niechętny
start learning
reluctant
zasada / regula
start learning
principle
teoria ewolucji
start learning
theory of evolution
zasada petera
start learning
the peter principle
odwaga cywilna
start learning
moral courage
wiele poważnych argumentów za czyms
start learning
strong case for
poglad na jakis temat
start learning
view on sth
swiadomosc czegos
start learning
awareness of...
agrument za czyms
start learning
case for sth
przydlugi, dluzaczy sie
start learning
lengthy
swedzaca wysypka
start learning
itchy rash
opracować obmyslić
start learning
devise
odmowa
start learning
refusal
plemie szczep
start learning
tribe
na temat
start learning
On the subject of...
tematem/motywem przewodnim
start learning
the theme of...
temat wypracowania
start learning
essay topic...
o kwestii
start learning
the issue of
model czegos
start learning
model of something
zasada
start learning
the principle of...
zasada wolności
start learning
the principle of freedom
jedna z części / jedna ze stron
start learning
aspect of
cecha charaktertyczna
start learning
feature of...
wychodzic poza zakres/przedmiot
start learning
beyond the scope of...
waznosc donioslosć
start learning
significance
identyfikacja
start learning
identification
ocena czegoś
start learning
assessment of
podejście do czegos
start learning
approach
dystans punkt widzenia
start learning
perspective
rozprawa magisterska
start learning
dissertation
obmyslać cos/ opracować cos
start learning
work out
rzadko
start learning
rarely
złożony skomplikowany
start learning
complex
jakościowy
start learning
qualitative
ilościowy
start learning
quantitative
obraz sytuacji
start learning
full picture of the situation
uzyskać, otrzymywać
start learning
obtain
dokładny, precyzyjny
start learning
accurate
konflikt charakterów
start learning
personality clash

You must sign in to write a comment