A98 30.10.2015

 0    47 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
possibility of producing
start learning
możliwość wyprodukowania
the order is on the way
start learning
zamówienie jest w drodze
it depends on
start learning
to zależy od
It depends on the specification of the product.
start learning
To zależy od specyfikacji produktu.
We don’t have that component IN stock but it is ON the order.
start learning
Nie mamy tego komponentu na składzie ale jest w zamówieniu.
to run out of
start learning
‘skończyć się’, nie mieć czegoś
to run low on
start learning
mieć mało czegoś
to keep track of the shipment
start learning
śledzić przesyłkę
in the long run
start learning
w dluzszej perspektywie
either... or...
start learning
albo... albo...
amount of raw materials
Supply specialist checks the amount of raw materials every day.
start learning
ilość surowców
shipment / dispatch
start learning
przesyłka
to ship
start learning
wysyłać, przesyłać
to dispatch
start learning
wysyłać, przesyłać
consignment
start learning
dostawa, przesyłka
to consign (rarely used)
start learning
wysyłać
delivery / supply
start learning
dostawa
to deliver
start learning
dostarczać
to supply
start learning
dostarczać, zaopatrywać
Sometimes it happens.
start learning
Czasami to się zdarza.
exception
start learning
wyjątek
cardboard
start learning
karton
glue
start learning
klej
glass fiber tissue
start learning
welon szklany
bottom cardboard
start learning
karton denny
angle
start learning
kątownik
spacer, divider
start learning
przekładka
We hope to hear from you soon.
start learning
„Mam nadzieje na szybki kontakt.”
Please treat the matter as urgent.
start learning
Potraktuj tę sprawę jako pilną.
Let me know.
start learning
Daj mi znać.
if / whether
start learning
czy
If...
start learning
Jeśli...
place an order with sb
start learning
złożyć zamówienie u kogoś
purchasing
start learning
zakup
freicht
start learning
fracht
We trust you will quote your lowest prices.
start learning
„Ufamy, że wycenicie nas swoimi najnizszymi cenami.”
guarantee
start learning
zagwarantować
deliver a large amount of glass fiber tissue
start learning
dostarczyć duże ilości welonu szklanego
If you can guarantee a prompt delivery...
start learning
Jeśli możecie zagwarantować szybką dostawę...
I'm pleased to confirm
start learning
Miło mi potwierdzić
We can supply you with... deliveries can begin in...
start learning
Możemy dostarczyć wam... dostawy mogą się rozpocząć...
You will find particulars of our terms of payment in the price list which we enclose.
start learning
Znajdziesz tu szczegółowe informacje o naszych warunków płatności w cenniku, który załączamy.
We are looking forward (fwrd) to hearing from you soon.
start learning
„Cieszymy się na szybkie wieści do ciebie.”
For any further information do not hesitate to contact us.
start learning
„po dalsze informacje” nie wahaj się skontaktowac z nami.
steer
start learning
sterować
operate
start learning
obsługiwać
shift
start learning
zmiana

You must sign in to write a comment