A98, 27.11.2015

 0    20 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I sent you an e-mail two days ago.
start learning
Wysłałem ci maila dwa dni temu.
Have you recived the last delivery?
start learning
Czy otrzymałes ostatnią dostawę?
We have already ordered one thousand pallets.
start learning
Mamy już zamówione tysiąc palet.
He has just sent me the right invoice.
start learning
On właśnie wysłał mi właściwą fakturę.
Did you see the delivery which we got yesterday? / Have you seen...?
start learning
Widziałeś dostawę która dostaliśmy wczoraj? / Czy widziałeś...?
I didn't get your e-mail.
start learning
Nie dostałem twój e-mail.
If anything changes, please let me know.
start learning
Jak coś się zmieni, proszę daj mi znać.
If anything changes I will let you know.
start learning
Jak coś się zmieni, dam ci znac.
a discrepancy between
start learning
rozbieżność pomiędzy
Which amount is correct?
start learning
Która ilość jest poprawna?
The correct amount is 3,000 pieces.
start learning
Poprawna ilość to 3 tysiące sztuk.
3,000 pieces of this product
start learning
3000 sztuk tego produktu
Can we postpone this delivery onto the second of December?
start learning
Czy możemy odłożyć ten dostawa na drugi w grudniu?
Bear with me.
start learning
Zaczekaj chwilę.
We didn't make it with the production.
start learning
Nie wyrobiliśmy się z produkcją.
Please confirm this change by email.
start learning
Prosimy o potwierdzenie tej zmiany przez email.
It is absolutely impossible.
start learning
To jest absolutnie niemożliwe.
Late delivery isn't an option.
start learning
Opóźnienia w dostawie nie wchodzi w grę.
divide the delivery into smaller parts
start learning
podzielić dostawę na mniejsze części
What amount?
start learning
Jaką kwotę?

You must sign in to write a comment