A98, 20.10.2015

 0    45 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
whole
start learning
cały
whole year
start learning
cały rok
I appreciated.
start learning
Byłam wdzięczna. / "Doceniłam."
I appreciated my boss's fast reaction.
start learning
Byłam wdzięczna za (doceniłam) szybką reakcję szefa.
I appreciate it.
start learning
Doceniam to. / jestem wdzięczna za to.
I sorted out this problem in the morning.
start learning
Rozwiązałam ten problem rano.
Every boss should be reliable.
start learning
Każdy szef powinien być rzetelny.
payload
start learning
ładunek, cargo
depth
start learning
głębokość
intact delivery
start learning
nienaruszona przesyłka
Can you please make sure that the delivery comes intact?
start learning
Czy mozesz sie upewnic, ze przesylka dojdzie w nienaruszonym stanie?
I kindly request
start learning
Uprzejmie proszę
What's the rate per item / per hour?
start learning
Jaka jest stawka za sztukę / za godzinę?
signature
start learning
podpis
sign
start learning
podpisać
discrepancy
start learning
rozbieżność
to put a stamp
start learning
przywalić pieczątkę
forwarding
start learning
spedycja
consigner
start learning
nadawca
Who is the consigner /consignee of this delivery?
start learning
Kto jest nadawcą / odbiorcą tej przesyłki?
consignee
start learning
odbiorca
attached order
start learning
załączone zamówienie
after the receipt
start learning
po otrzymaniu
You can check the amount of delivery after the receipt.
start learning
Możesz sprawdzić wielkość przesyłki po otrzymaniu.
We have various types of foil
Mamy różne typy folii.
start learning
.
Could you send me the latest specification with full particulars?
start learning
Czy możesz przysłać mi ostatnią specyfikację z wszystkimi szczegółami?
immediate answer
start learning
natychmiastowa odpowiedź
I got immediate answer from the deliverer of labels. Dostałam szybką odpowiedź od dostawcy etykiet.
start learning
Dostałem natychmiastową odpowiedź od doręczyciela etykiet. Dostałam Szybka Odpowiedź od dostawcy ETYKIET.
prompt delivery
start learning
szybka dostawa
I'd like to request /ask for a prompt delivery.
start learning
Chciałabym prosić o szybką dostawę.
prompt decision
start learning
szybka decyzja
I hope to hear from you soon.
start learning
Mam nadzieje na szybkie wiesci od ciebie.
at once
start learning
natychmiast
immediately
start learning
natychmiast
to assure
start learning
upewnić się, zapewnić
to ensure
start learning
zapewnić kogoś
in reference to...
start learning
W nawiazaniu do
I will remember
start learning
będę pamiętała (alt+tab)
to place an order
start learning
złożyć zamówienie
I should place an order for labels today.
start learning
Powinnam złożyć zamówienie na etykiety dziś.
the order which you placed with us last week
start learning
zamowienie, które zlozyles u nas w zeszlym tygodniu
according to my information
start learning
zgodnie z moimi informacjami / według moich informacji
it's on its way
start learning
jest w drodze
it wiil be with you very soon
start learning
będzie u ciebie bardzo niedługo
(p. 13)
start learning
(str. 13)

You must sign in to write a comment