A90 26.01.2015

 0    23 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I would like to ask you for the email.
start learning
Chciałbym prosić cię o maila.
Can I have a confirmation, please?
start learning
Czy mogę prosić potwierdzenie?
I need information from you.
start learning
potrzebuję informacji od ciebie.
I must prepare the budget proposition till Friday.
start learning
muszę przygotować propozycję budżetu do piątku.
Could you find my report?
start learning
Czy mógłbyś znaleźć mój raport?
Did you find my offer?
start learning
Znalazłeś moją ofertę?
You should find new clients.
start learning
Powinieneś znaleźć nowych klientów.
Please find attached...
start learning
znajdź załączone...
to present the offer
start learning
zaprezentować ofertę
What shall we do now?
start learning
Co my teraz zrobimy?
What shall I do now?
start learning
Co ja mam teraz zrobić?
You have to go to the client.
start learning
Musisz jechać do klienta.
Does he have to go to the client?
start learning
Czy on musi jechać do klienta?
I will have to...
start learning
będę musiał...
I will not have to call the client.
start learning
Nie będę musiał dzwonić do klienta.
competition
start learning
konkurencja
price
start learning
cena
Nice to meet you.
start learning
miło cię poznać.
Can I get you some coffee?
start learning
Czy zrobić ci kawy?
Shall we go to my office?
start learning
Pójdziemy do mojego biura?
I was at my client’s.
start learning
byłem u klienta
The client was out.
start learning
Klienta nie było.
The meeting was successful.
start learning
Spotkanie było udane.

You must sign in to write a comment