A59 08.04.2014

 0    41 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
extention
start learning
numer wewnętrzny
quantity
start learning
ilość
quality
start learning
jakość
sort out
start learning
rozwiązać, uporać się, załatwić
I sorted out this problem.
start learning
Rozwiązałam ten problem.
Could you sort it out?
start learning
Czy możesz to załatwić?
When will you sort it out?
start learning
Kiedy to zrobisz / załatwisz?
It depends on the problem.
start learning
To zalezy od problem.
respond
start learning
odpowiedzieć
response
start learning
odpowiedź
people who this concerns = people who are concerned
ludzie, których to dotyczy
start learning
people who this Concerns = people who are Concerned
To whom it may concern. (email)
start learning
Do tych, których może to dotyczyć
to ask
start learning
pytać, prosić
I’ll appreciate that.
start learning
Będe wdzięczna. / Docenię to.
certainly
start learning
naturalnie, oczywiście
Hold on, I’ll put you through.
start learning
Proszę zaczekać, połączę Pana/Panią.
This is / It’s... speaking.
start learning
Tu mówi...
What seems to be the problem?
start learning
Jaki jest problem?
the 30th of April
start learning
trzydziesty kwietnia
to make a mistake
start learning
popełniliśmy błąd
mix up
start learning
pomieszać, pomylić
We’ve mixed (up) the dates.
start learning
Pomyliliśmy daty.
Sorry for the mix-up.
start learning
Przepraszam za zamieszanie/pomyłkę.
I didn’t manage to write it down.
start learning
nie zdążyłam zanotować
I’ll read it back to you.
start learning
przeczytam ci to jeszcze raz
Let me check it.
start learning
pozwól, że sprawdzę
Give me the number of the invoice, please.
start learning
Daj mi numer faktury, plis. 
item
start learning
pozycja na liście
contract, agreement
start learning
umowa
What do you suggest?
start learning
Co proponujesz?
deliver
start learning
dostarczać
I didn’t know about the second delivery.
start learning
Nie wiedziałam o drugiej dostawie.
Shall we arrange a phone call tomorrow?
start learning
Czy możemy umówić się na telefon jutro?
I’m calling about...
start learning
dzwonię w sprawie...
Which person can I speak with?
start learning
Z którą osobą mogę rozmawiać?
The invoice wasn’t included within the bank package.
start learning
Faktura nie załapała się do automatycznych płatności.
to confirm
start learning
potwierdzić
confirmation
start learning
potwierdzenie
I will check if I have your email.
start learning
Sprawdzę, czy mam twojego maila.
Can you spell it?
start learning
czy możesz to przeliterować
If you don’t receive the money, call me.
start learning
Jeśli nie otrzymacie pieniędzy, zadzwoń do mnie.

You must sign in to write a comment