A59 02.04.2015

 0    36 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

to replace
start learning
zastepowac

replacement
start learning
zastepstwo

instead of learning English
start learning
zamiast

She didn’t make it.
start learning
Nie zdążyła.

hereinafter
start learning
w dalszym ciągu niniejszego pisma, dalej, dalej zwany

podczas gdy

prerequisite
start learning
warunek wstępny, warunek zasadniczy, wymóg

secondment
start learning
tymczasowe przeniesienie, oddelegowanie

utilization, utilisation British English
start learning
eksploatacja, użytkowanie, wykorzystanie

zatem

kamieniołom

refrerred to
start learning
‘nazywany’

underperform
start learning
osiągać wyniki gorsze od spodziewanych

środki, sposoby

means of transport
start learning
środki transport

analiza

analizować

zachować, oszczędzić, ocalić

wymagane

in order to
start learning
aby, żeby

capability of the machine
zdolność, wydajność (np. intelektu, maszyny)
start learning
Zdolność urządzenia

directed by
start learning
kierowane przez

mineral deposits
start learning
złoża mineralne

zbycie, sprzedaż

odpowiedni

odpowiedni, pasujący

fulfilment
start learning
wypełnienie

osobiście

odpowiedni

to complete
start learning
wypełnić, zakończyć

completion of the task
start learning
wykonanie zadania

upowazniony

on behalf of my boss
start learning
w imieniu szefa

render services
start learning
świadczyć usługi

uznać, uważac

zapewniać


You must sign in to write a comment