A27: November 3rd & 5th

 0    54 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przydatne rzeczy
start learning
useful stuff
osoba biorąca udział w konferencji
start learning
a conference-goer
osoba chodząca do kościoła
start learning
a church-goer
miłośnik teatru
start learning
a theatre-goer
dobrze się bawić
start learning
to have fun
chwycić kogoś za klapy
start learning
to grab sb by his lapels
dzik
start learning
a boar
wcisnąć hamulec (w samochodzie)
start learning
to put on the breaks
kusić
start learning
to tempt
To kuszące, ale...
start learning
I am tempted but...
mieć znajomości
start learning
to have connections
mnóstwo czegoś
start learning
a plenty of sth
znajdować kontakty
start learning
to make contacts
czkawka
start learning
hiccup
poznawać nowych przyjaciół
start learning
to make friends
nudziarz
start learning
a bore
nudny
start learning
boring
znudzony
start learning
bored
nudzić się
start learning
to get bored
Australia
start learning
Australia
dwie rady
start learning
2 pieces of advice
trzy meble
start learning
3 pieces of furniture
poradzić komuś w czymś
start learning
to advise sb on sth
wskazówka, napiwek
start learning
a tip
wskazówka, aluzja
start learning
a hint
wskazówki zegara
start learning
hands of a clock
przyjęcie
start learning
a reception
wesele
start learning
a wedding reception
potem
start learning
afterwards
spełniać marzenia
start learning
to make one’s dreams come true
mieć czegoś dość
start learning
to be fed up with sth
rozmienić pieniądze
start learning
to change money
wymienić walutę
start learning
to exchange currency
reszta lub drobne
start learning
change
łapówka
start learning
a bribe
przekupić
start learning
to bribe
zdradzać swojego partnera
start learning
to cheat on one’s partner
Muszę trochęschudnąć.
start learning
I must lose some WEIGHT.
Ile ważysz?
start learning
How much do you WEIGH?
przyznać się do czegoś
start learning
to confess to sth
zdradzić (przyjaciela, żonę, kraj,...)
start learning
to betray
odłożyć decyzję
start learning
to postpone / put off a decision
podjąć dezycję
start learning
to come to / arrive at a decision
trzymać się swoich zasad
start learning
to follow / stick to one’s principles
zdradzić swoje zasady
start learning
to betray one’s principles
postępować wbrew swoim zasadom
start learning
to go against one’s principles
porównać plusy i minusy
start learning
to compare the pros and cons
rozważyć za i przeciw
start learning
to weigh up the pros and cons
przeanalizować wady i zalety
start learning
to analyse the pros and cons
przyjrzeć się plusom i minusom
start learning
to examine the pros and cons
ocenić sytuację
start learning
to assess a situation
przeanalizować sytuację
start learning
to analyse a situation
rozważyć sytuację
start learning
to weigh up a situation
przyjrzeć się sytuacji
start learning
to examine a situation

You must sign in to write a comment