A12 29.10.2015

 0    71 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ruch uliczny
start learning
traffic
korek
start learning
traffic jam
numer wewnętrzny
start learning
extension
Możesz mnie połączyć z...?
start learning
Can you put me through to...?
naturalnie, oczywiście
start learning
certainly*
zaczekaj
start learning
hold on
zaczekaj chwilę, proszę
start learning
wait a minute, please
Tu mówi... z...
start learning
This is... from... calling/speaking.
chciałabym
start learning
I’d like = I would like
Chciałbym rozmawiać z Johnem.
start learning
I’d like to speak to John.
Czy mogę rozmawiać z Johnem?
start learning
Can I speak to John, please?
Nie ma go.
start learning
He’s out.
On jest ‘w’ spotkaniu.
start learning
He’s in a meeting.
Proszę zadzwoń później.
start learning
Please call later.
Zadzwoń do niego później.
start learning
Call him later.
Zadzwoń na recepcję.
start learning
Please call the reception.
Zadzwoń do mnie.
start learning
Call me.
Zadzwoń do Johna.
start learning
Call John.
On nie pracuje w naszym dziale/biurze.
start learning
He doesn’t work in our department/office.
Numer jest aktualnie niedostępny.
start learning
This number is currently unavailable.
Proszę zadzwoń na 123456.
start learning
Please call on 1234567.
Spróbuj go złapać (dosł. dosięgnąć) na 123456.
start learning
Try to reach him on 123456.*
Spróbuj inny wewnętrzny.
start learning
Try another extension.
Spróbuj zadzwonić do niego na jego bezpośredni numer.
start learning
Try to call him on his direct number.
otrzymać
start learning
receive
jest błąd na fakturze.
start learning
There is some mistake in the invoice.
Jest kilka błędów w fakturze.
start learning
There are some mistakes in the invoice.
Możesz powtórzyć, proszę?
start learning
Could you repeat, please?
Mów wolno, proszę.
start learning
Speak slowly, please.
Nie ‘złapałam’ tego.
start learning
I didn’t catch this.
Nie zrozumiałam cię.
start learning
I didn’t understand you.
Nie rozumiem cię.
start learning
I don’t understand you.
Jaki jest numer faktury?
start learning
What’s the number of the invoice? / What’s the invoice number?
Skąd dzwonisz?
start learning
Where are you calling from?
W jakiej sprawie? / O co chodzi?
start learning
What is it about?
Dzwonię w sprawie...
start learning
I’m calling about...
Masz rację.
start learning
You’re right.
Mylisz się.
start learning
You’re wrong.
Numer jest niewłaściwy/błędny.
start learning
The number is wrong.
Pozwól, że spojrzę na fakturę w systemie.
start learning
Let me look at the invoice in our system.
Znajdę tę fakturę w naszym systemie.
start learning
I will find the invoice in our system.
ilość i jakość
start learning
quantity and quality
koszt jednostkowy
start learning
unit cost
cena netto
start learning
net price
wartość brutto
start learning
gross value
wartość netto
start learning
net value
stawka VAT
start learning
VAT tax rate
NIP jest niewłaściwy
start learning
tax identification number is wrong
niewłaściwa nazwa firmy
start learning
wrong name of company
nazwa firmy jest niewłaściwa
start learning
the name of the company is wrong
błędny tekst na fakturze
start learning
wrong text on the invoice
błędna treść
start learning
wrong content
niewłaściwy x
start learning
wrong x
x jest niewłaściwy
start learning
the x is wrong
Zajmę się tym. (rozwiążę ten problem)
start learning
I’ll sort it out.
natychmiast
start learning
immediately
rozwiązać problem
start learning
resolve the problem
Rozwiążę ten problem.
start learning
I will resolve this problem.
kwestia, problem
start learning
issue
kwestie podatkowe
start learning
tax issues
wyzwanie
start learning
challenge
szansa, okazja
start learning
opportunity
zagrożenie
start learning
threat
mocne i słabe strony
start learning
strengths and weaknesses
zalety i wady
start learning
advantages and disadvantages
doceniać, być wdzięcznym
start learning
appreciate
będę wdzięczna
start learning
I’ll appreciate it.
byłabym wdzięczna gdybyś mógł/mogła...
start learning
I’d appreciate if you could...
Byłabym wdzięczna gdybyś mógł przesłać tę fakturę mailem teraz.
start learning
I’d appreciate if you could send this invoice by e-mail now.
Byłabym wdzięczna, gdybyś mógł porozmawiać z X.
start learning
I’d appreciate if you could talk to X.
Byłabym wdzięczna.
start learning
I’d be grateful.

You must sign in to write a comment