A118, 03.06.2016

 0    21 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
under no circumstances should I give a credit line to unreliable customer.
start learning
Pod żadnym pozorem nie powinienem udzielać kredytu nierzetelnemu klientowi
Little could I do in this case.
start learning
niewiele mogłem zrobić w tej sprawie
Rarely do I have an opportunity to receive a pay rise.
start learning
rzadko kiedy mam okazję dostać podwyżkę
not only is my department responsible for credit limits but also for vindication process
start learning
Nie tylko mój wydział odpowiedzialny za limitów kredytowych, ale także dla procesu windykacyjnego
I wish would have an additional employee in my department in the future.
start learning
Chciałbym skorzystać z dodatkowego pracownika w moim wydziale w przyszłości.
I wish I had holidays now.
start learning
Żałuję, że wakacje już teraz.
I wish I hadn't accepted the procedures.
start learning
Żałuję, że nie przyjął procedury.
You'd better contribute to your work.
start learning
Lepiej przyczynić się do swojej pracy.
You'd better not leave the office so early.
start learning
Nie lepiej zostawić w biurze tak wcześnie.
We could do with a higher level of sales this year.
start learning
Przydałby nam się wyższy poziom sprzedaży w tym roku.
I can do without it.
start learning
Mogę się obyć bez tego.
I cannot do without the mobile phone.
start learning
Nie mogę się obyć bez telefonu komórkowego.
I'd rather be at home now.
start learning
Wolałbym być teraz w domu.
I'd rather you did it.
start learning
Wolałbym, żebyś to zrobił.
It can't have been my mistake.
start learning
To nie mogła być moja wina.
to anticipate
start learning
przewidywać, oczekiwać
Our agreement provides for high penalties.
start learning
Nasza umowa przewiduje wysokie kary.
We can't be wrong this time.
start learning
Nie możliwe, żebyśmy się mylili tym razem.
He might convince the shareholders.
start learning
Niewykluczone, że on przekona udziałowców.
You needn't agree for these conditions.
start learning
Niepotrzebnie się zgadzasz na te warunki.
You needn't have given them the discount.
start learning
Niepotrzebnie dałeś mu rabat.

You must sign in to write a comment