A105, 16.10.2014

 0    42 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przychodzić, przyjeżdżać
start learning
come
Mogę przyjść do twojego biura o drugiej.
start learning
I can come to your office at 2.
Nie mogę przyjść do twojego biura o trzeciej.
start learning
I can’t come to your office at 3.
Możesz przyjść do mojego biura o czwartej?
start learning
Can you come to my office at 4?
dzwonić
start learning
call
Mogę zadzwonić do ciebie o szóstej wieczorem.
start learning
I can call you at 6pm.
Nie mogę zadzwonić do ciebie o szóstej rano.
start learning
I can’t call you at 6am.
Czy możesz zadzwonić do mnie o dziewiątej rano?
start learning
Can you call me at 9am?
widzieć
start learning
see
Mogę zobaczyć się z tobą jutro.
start learning
I can see you tomorrow.
Nie mogę zobaczyć się z tobą dziś.
start learning
I can’t see you today.
Możesz zobaczyć się ze mną teraz?
start learning
Can you see me now?
Widzisz moje nowe auto przez okno?
start learning
Can you see my new car through the window?
wysłać
start learning
send
Mogę wysłać twoje zlecenie o pierwszej.
start learning
I can send your order at 1pm.
Nie mogę wysłać ci zdjęcia.
start learning
I can’t send you the photo.
Nie mogę wysłać ci załącznika bo jest za duży.
start learning
I can’t send you the attachment because it is too big.
Możesz przysłać mi reklamację?
start learning
Can you send me the complaint / reclamation?
Możesz przysłać mi plik / dokument?
start learning
Can you send me the file / document?
spotkać
start learning
meet
Mogę spotkać się z moimi klientami za dwa tygodnie
start learning
I can meet my clients in two weeks.
Nie mogę spotkać się z moim szefem, bo jestem zbyt zajęta.
start learning
I can’t meet my boss because I’m too busy.
Możemy się spotkać w poniedziałek o dziesiątej w twoim biurze?
start learning
Can we meet on Monday at 10 in your office?
iść, jechać
start learning
go
mogę iść na spotkanie
start learning
I can go to the meeting.
Nie mogę iść na kawę z tobą bo jestem zbyt zajęta.
start learning
I can’t go for coffee with you because I’m too busy.
Możemy iść na magazyn?
start learning
Can we go to the warehouse?
Proszę. (przy podawaniu)
start learning
Here you are.
Dziękuję.
start learning
Thank you.
Proszę.
start learning
You’re welcome.
nie mogę zadzwonić do ciebie podczas spotkania.
start learning
I can’t call you during the meeting.
Możesz zadzwonić do mnie w weekend?
start learning
Can you call me during the weekend?
O której?
start learning
What time?
o pierwszej
start learning
at 1
Kiedy?
start learning
When?
I can not see you at one because I must send orders to my forwarders.
start learning
I can’t see you at 1 because I must send orders to my forwarders.
I can not see you for the first, because I have to send orders to my shippers.
start learning
Nie mogę zobaczyć się z tobą o pierwszej, bo muszę wysłać zamówienia do moich spedytorów.
To kiedy? Może w poniedziałek?
start learning
So when? Maybe on Monday?
Gdzie?
start learning
Where?
W kuchni.
start learning
In the kitchen.
mogę zrobić kawę dla ciebie
start learning
I can make some coffee for you.
Dla mnie.
start learning
For me.

You must sign in to write a comment