A10, 12.11.2015

 0    37 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
On our external audit I have to prepare a breakdown analysis of manual recording.
start learning
Na nasz audyt zewnętrzny mam przygotować szczegółową analizę księgowania ręcznego.
I'd like my place of work to remain the same.
start learning
Chciałbym, żeby moje miejsce pracy pozostało takie samo.
In October we should record saving on travelling costs.
start learning
W październiku powinniśmy nagrać oszczędności na kosztach podróży.
Some month ago I fell down on my staircase.
start learning
Jakiś miesiąc temu upadłem na mojej klatce schodowej.
Sometimes people have the reccuring nightmares.
start learning
Czasami ludzie mają powracające koszmary.
When we stay in new job one year we get the non-recurring bonus.
start learning
Gdy jesteśmy w nowym miejscu pracy jeden rok możemy dostać jednorazową premię.
random
start learning
przypadkowy, losowy
randomly
start learning
przypadkowo, losowo
I check some positions of bank accounts randomly.
start learning
I sprawdzić kilka pozycji rachunków bankowych losowo.
at random
start learning
na chybił trafił, losowo
I pick the lottery numbers at random.
start learning
I wybrać numery loterii losowo.
coordinator
start learning
koordynator
approach
start learning
podejście
I think that my approach to English is very very blue.
start learning
Myślę, że moje podejście do angielskiego jest bardzo niebieskie.
approach to people
start learning
podejście do ludzi
feature
start learning
cecha
My daughter and I don't have the same features of character.
start learning
Moja córka i ja nie mają te same cechy charakteru.
bloviate / waffle
start learning
lać wodę
Some people can't bloviate.
start learning
Niektórzy ludzie nie mogą lać wody.
obey the rules
start learning
przestrzegać zasad
Blue people obey all rules.
start learning
Niebiescy ludzie przestrzegają wszystkich przepisów.
at once
start learning
od razu
agree
start learning
wyrazić zgodę, zgodzić się
cause
start learning
powodować, powód
it causes
start learning
to powoduje
When people don't obey the rules they cause chaos.
start learning
Kiedy ludzie nie przestrzegają zasad powodują chaos.
case
start learning
sprawa, kwestia
perfectionist
start learning
perfekcjonista
offend
start learning
obrażać
feel offended
start learning
czuć się urażonym/obrażonym
If we say to people the truth some of them feel offended.
start learning
Jeśli mówimy do ludzi prawdę, niektóre z nich czuję się obrażeni.
recurring theme
start learning
powracający temat
manual
start learning
ręczny
manually
start learning
ręcznie
make up for the material
start learning
nadrobić materiał
My daughter has to make up for material of physics.
start learning
Moja córka musi uzupełnić materiał z fizyki.
credit
start learning
zaliczenie

You must sign in to write a comment