A09, 19.11.2015

 0    73 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
inheritance tax
start learning
podatek spadkowy
excise tax
start learning
podatek akcyzowy
value added tax
start learning
VAT
corporate income tax
start learning
podatek dochodowy od osób prawnych
useful life
start learning
okres użytkowania
straight line
start learning
metoda liniowa
declining balance
start learning
amortyzacja degresywna
CEO
start learning
dyrektor generalny
I mixed up the data.
start learning
Mam mieszane dane.
Take a look at this!
start learning
Rzuć okiem na to. (weź look)
What are you thinking about?
start learning
O czym myślisz?
What do you think of that?
start learning
Co o tym myślisz? (jaka jest twoja opinia)
Would you excuse me a moment?
start learning
Mogę cię na chwilę przeprosic?
How well do you know Excel?
start learning
Jak dobrze znasz Excel?
Can you tell me what time it is?
start learning
Czy mozesz mi powiedziec, ktrora godzina?
Can you tell me what it means?
start learning
Mozesz mi powiedziec, co to oznacza?
Can you tell me what the figures mean?
start learning
Mozesz mi powiedzieć, co oznaczają te liczby?
Would you like me to explain you point 2?
start learning
Chciałbyś, żebym wyjaśniła punkt 2?
Would you like me to bring you the files?
start learning
Chialbys, zebym przyniosla dokumenty?
Would you like me to send you the files?
start learning
Chialbys, zebym wyslala ci dokumenty?
Would you like me to sort out this problem?
start learning
Chialbys, zebym rozwiazala ten problem?
Would you like me to get you some coffee?
start learning
Chialbys, zebym zrobila ci kawy?
Do you want me to bring the documents?
start learning
Chcesz, żebym przyniosła dokumenty?
Where is the kitchen?
start learning
Gdzie jest kuchnia?
Can you tell me where the kitchen is?
start learning
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest kuchnia?
Can you tell me where the coffee machien is?
start learning
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie machien kawa jest?
Would you like to drink some coffee?
start learning
Chciałbyś napić się kawy?
Can you tell me if you would like to drink some coffee?
start learning
Czy możesz mi powiedzieć, jeśli chcesz się napić kawy?
What time is it?
start learning
Która jest godzina?
Can you tell me what time it is?
start learning
Czy możesz mi powiedzieć, która jest godzina?
When will you send us the report?
start learning
Gdy wyślesz nam raport?
Can you tell me when you will send us the report?
start learning
Czy możesz mi powiedzieć, kiedy wyślesz nam raport?
There is the boss's office?
start learning
Jest gabinet szefa?
Can you tell me where the boss's office is?
start learning
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie gabinet szefa jest?
Shall I bring the docs for you?
start learning
Czy mam przynieść dokumenty dla ciebie?
What do you want me to do?
start learning
Co chcesz, żebym zrobiła?
I can’t show you this because I don’t have the access.
start learning
Nie mogę cit ego pokazać, bo nie mam dostępu.
Aren’t you tired?
start learning
Nie jesteś zmęczony?
WHO
start learning
WHO
Who does this?
start learning
kto to robi?
Who deals with this?
start learning
kto się tym zajmuje?
Who books it?
start learning
kto to księguje?
Who calculates this?
start learning
kto to kalkuluje?
Who is doing it?
start learning
kto to robi obecnie?
Who did that?
start learning
Kto to robił?
Who will calculate this?
start learning
Kto to skalkuluje?
Who will do this?
start learning
kto to będzie robił?
Who has booked it?
start learning
Kto to zaksięgował?
HAPPEN
start learning
ZDARZYĆ
What is happening?
start learning
Co się dzieje?
What happened yesterday?
start learning
Co się stało wczoraj?
What’s happened? (What has happened?)
start learning
co się stało?
What will happen?
start learning
Co się stanie?
What happens if I book it this way?
start learning
Co się ‘dzieje’ jeśli księguję to w ten sposób?
What can happen if...
start learning
co może się stać, jeśli...
What could happen?
start learning
Co mogłoby się zdarzyć?
Who with?
start learning
Z kim?
What about?
start learning
O czym?
What for?
start learning
Po co?
Where to?
start learning
Dokąd?
Spoken: Who can I talk about it with?
start learning
Używane: Z kim mogę rozmawiać o tym z?
Written: With whom can I talk about it?
start learning
Napisane: Z kim mogę o tym porozmawiać?
Who can explain me how this system is used?
start learning
Kto może mi wyjaśnić, jak ten system jest stosowany?
Who can show me the files with procedures?
start learning
Kto może mi pokazać pliki z procedurami?
Who can send me the last instruction?
start learning
Kto może wysłać mi ostatnią instrukcję?
Who can analyze tax calculations?
start learning
Kto może analizować obliczeń podatkowych?
Who can explain me the item?
start learning
Kto może wyjaśnić mi item?
What is this compensation control for?
start learning
Co to jest kontrola odszkodowania za?
I can’t recall what is it.
start learning
Nie moge sobie przypomniec, co to jest.
I can recall now.
start learning
Teraz pamiętam. Przypomniało mi się.
Can you explain in detail the bank access?
start learning
Czy możesz wyjaśnić szczegółowo dostęp banku?
Who has it and what do they have?
start learning
Kto ma go i co mają?
Shall I describe all of the processes?
start learning
Opiszę wszystkie procesy?

You must sign in to write a comment