A08, 23.11.2015

 0    56 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Możemy spotkać się w moim biurze?
start learning
Can we meet in my office?
Możemy się spotkać o 11?
start learning
Can we meet at 11?
Możemy spotkać się na kawę?
start learning
Can we meet for coffee?
Możemy spotkać się na lotnisku?
start learning
Can we meet at the airport?
Czy możemy iść do domu?
start learning
Can we go home?
Możemy pójść do kina?
start learning
Can we go to the cinema?
Możemy iść na imprezę?
start learning
Can we go to the party?
Możesz przyjść do mojego biura?
start learning
Can you come to my office?
Czy możesz przyjść do mojego biura w poniedziałek o godzinie 12?
start learning
Can you come to my office on Monday at 12?
Czy możesz przyjść na spotkanie?
start learning
Can you come to the meeting?
11
start learning
eleven
12
start learning
twelve
13
start learning
thirteen
14
start learning
fourteen
Możemy się spotkać...?
start learning
Can we meet...?
Możemy się spotkać w kawiarni?
start learning
Can we meet in a cafe?
Gdzie?
start learning
Where?
W której kawiarni?
start learning
Which cafe?
najbliższy
start learning
the nearest
najbliższa kawiarnia
start learning
the nearest cafe
Możemy się spotkać w najbliższej kawiarni?
start learning
Can we meet in the nearest cafe?
Tak możemy.
start learning
Yes, we can.
Przykro mi, nie mogę.
start learning
I'm sorry, I can't.
Nie mogę spotkać się w poniedziałek.
start learning
I can't meet you on Monday.
Nie mogę przyjść do biura teraz.
start learning
I can't come to your office now.
Nie mogę iść z tobą do kina w sobotę.
start learning
I can't go with you to the cinema on Saturday.
dziś
start learning
today
jutro
start learning
tomorrow
wczoraj
start learning
yesterday
poniedziałek
start learning
Monday
wtorek
start learning
Tuesday
środa
start learning
Wednesday
czwartek
start learning
Thursday
piątek
start learning
Friday
sobota
start learning
Saturday
niedziela
start learning
Sunday
1.30
start learning
one thirty, half past one
Zaczynamy naszą lekcję na poniedziałek o ósmej trzydzieści pięć / dwadzieścia pięć do dziewięciu.
start learning
We start our lesson on Monday at eight thirty five / twenty five to nine.
Kończymy naszą lekcją pięć ostatnich dziesięciu.
start learning
We finish our lesson five past ten.
Mamy połowę przerwa obiadowa ostatnich dwunastu.
start learning
We have a lunch break half past twelve.
Kończymy wpół do czwartej.
start learning
We finish half past three.
To niemożliwe.
start learning
It's impossible.
Jestem zajęta o tej godzinie.
start learning
I'm busy at this hour.
Drogi Johnie,
start learning
Dear John,
możemy się spotkać w biurze szefa w poniedziałek o 9?
start learning
can we meet in boss's office on Monday at 9?
Pozdrawiam,
start learning
Regards,
Maryja
start learning
Mary
Szanowny Maryja,
start learning
Dear Mary,
Nie mogę się na 9. Jestem w spotkaniu od 8 do 10.
start learning
I can't come at 9. I'm in a meeting from 8 to 10.
Mogę się o godzinie 10.30.
start learning
I can come at 10.30.
Czy to jest ok dla Ciebie?
start learning
Is it OK for you?
Pozdrawiam,
start learning
Regards,
John
start learning
John
Do zobaczenia wkrótce.
start learning
See you soon.
będę tam o czwartej
start learning
I will be there at 4.
Przyjdę.
start learning
I will come.

You must sign in to write a comment