A08, 02.11.2015

 0    48 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
through the window
start learning
przez okno
through the park
start learning
przez park
There are mistakes in this document.
start learning
Są błędy w tym dokumencie.
Telephoning:
start learning
telefonowanie:
SG Innovative Materials, ... speaking.
start learning
SG Innovative Materials, mówi...
How can I help you?
start learning
W czym mogę pomóc?
This is...
start learning
Tu mówi...
I’m calling about...
start learning
Dzwonię w sprawie...
double
start learning
podwójny
I would like to speak to John, please.
start learning
Chciałabym rozmawiac z Johnem.
Speaking...
start learning
Przy telefonie...
Can you help me?
start learning
Czy ty możesz mi pomóc?
I’m calling about the invoice.
start learning
Dzwonię w sprawie faktury.
What is the number of the invoice?
start learning
Jaki jest numer faktury?
I will find in the system.
start learning
Znajdę w systemie.
What’s the problem?
start learning
W czym jest problem?
There is a mistake in the invoice.
start learning
Jest błąd w fakturze.
wrong tax amount
start learning
niewłaściwa suma podatku
headcount
start learning
stan zatrudnienia
wrong number of units
start learning
niewłaściwa liczba sztuk
the same person is two times in a headcount
start learning
ta sama osoba jest dwa razy w stanie zatrudnienia
it is wrong data
start learning
to są błędne dane
because the number of the worker is doubled
start learning
bo numer pracownika jest zdublowany
I think...
start learning
Wydaje mi się...
There is a mistake in sick leave payroll.
start learning
Jest błąd w wynagrodzeniu za L4.
The amount is correct.
start learning
Kwota jest właściwa.
The amount is wrong.
start learning
Kwota jest niewłaściwa.
I will check it.
start learning
Sprawdzę to.
I will correct it.
start learning
Poprawię to.
I will send it today.
start learning
Wyślę to dziś.
Can you correct it?
start learning
czy możesz to poprawić?
Can you change it?
start learning
czy możesz to zmienić?
again
start learning
jeszcze raz
Thank you for your help.
start learning
Dziękuję za twoją pomoc.
I’m afraid*
start learning
obawiam się
I’m afraid that the amount is correct.
start learning
Obawiam się, że kwota jest właściwa.
Can you check again?
start learning
Czy możesz sprawdzić jeszcze raz?
I will call you back in 15 minutes.
start learning
Oddzwonię do ciebie za 15 minut.
Can you call me in 15 minutes?
start learning
Możesz zadzwonić za 15 minut?
The system is always correct.
start learning
System jest zawsze poprawny. / ma zawsze rację.
Check it, please.
start learning
Sprawdź to, proszę.
I would like...
start learning
Chciałabym...
Would you like...?
start learning
Chciałabyś...?
I would like some coffee.
start learning
Chciałabym kawy.
Would you like some coffee?
start learning
Chciał/a/byś kawy?
I would like to go home.
start learning
Chciałabym iść do domu.
Would you like to go home?
start learning
Chciałabyś iść do domu?
I would like to go to...
start learning
Chciałabym pójść/pojechać do...

You must sign in to write a comment