A07, 23.11.2015

 0    65 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kac
start learning
hangover
plus, minus
start learning
plus, minus
przeciwny
start learning
opposite
Będę uporać się z problemem w ciągu 1 godziny.
start learning
I'll get to grips with your problem in 1 hour.
za godzinę
start learning
in 1 hour
na godzinę
start learning
for 1 hour
w ciągu godziny
start learning
within 1 hour
na godzinę (np. o stawce)
start learning
per hour
do 1szej
start learning
till / until 1p.m.
na czas
start learning
on time
przed czasem
start learning
in time
w dwa tygodnie
start learning
in 2 weeks' time
1 jakiś czas, 2 kiedyś
start learning
some time
to zależy
start learning
it depends
to zależy od problemu
start learning
it depends on the problem
Ja zawsze przezwyciężyć trudności rachunkowości.
start learning
I always overcome accounting difficulties.
Nie lubię, gdy Ktoś narzeka w pracy.
start learning
I don't like when somebody complaints at work.
Moi sąsiedzi nie są godni zaufania.
start learning
My neighbours aren't trustworthy.
Nasz system jest skuteczny.
start learning
Our system is efficient.
Kiedy jestem po kawowej przerwie Jestem bardziej wydajne.
start learning
When I am after a coffee break I am more efficient.
Mam do czynienia z należnościami. / Mam do czynienia z komputerami pracowników.
start learning
I deal with receivables. / I deal with workers' computers.
Proszę mi wyjaśnić, jak to działa.
start learning
Please explain me how it works.
Jak to działa?
start learning
How does it work?
to działa
start learning
it works
nie działa
start learning
it doesn't work
Czy to działa?
start learning
Does it work?
Telefonicznie:
start learning
TELEPHONING:
Możesz mnie połączyć z księgowością?
start learning
Could you put me through to accounts?
Johna nie ma.
start learning
John is out.
Miło słyszeć.
start learning
Nice to hear you.
Miło cię słyszeć.
start learning
Nice to hear from you.
mieć wieści od kogoś
start learning
hear from somebody
Czekam na wieści od ciebie.
start learning
I'm looking forward to hearing from you.
dostępny
start learning
available
niedostępny
start learning
unavailable / unreachable
zajęty
start learning
tied up
Jesteś bardzo pomocny.
start learning
You're very helpful.
Słabo cię słychać.
start learning
You're very faint.
zasięg
start learning
reception
Jest słaby zasięg.
start learning
The reception is bad.
Przerywasz.
start learning
You're breaking up.
rozłączyć się/
start learning
hang up
Nie rozłączaj się.
start learning
Don't hang up.
Odbierz.
start learning
Pick up the phone.
Ja odbiorę.
start learning
I'll pick up.
rozłączyć
start learning
cut off
Rozłączyło nas.
start learning
We got cut off.
Czy możesz powtórzyć po mnie? (odczytać z powrotem)
start learning
Could you read that back to me?
Zostań ze mną. (zaczekaj, nie rozłączaj się)
start learning
Could you bear with me?
Odezwę się do ciebie jutro z samego rana.
start learning
I'll get back to you first thing.
Zadzwoń.
start learning
Give me a ring. / Call me.
jeśli jakieś będą / jeśli są (Indian mail phrase:))
start learning
if any
Moje urodziny są na 26 maja.
start learning
My birthday is on the 26th of May.
styczeń
start learning
January
luty
start learning
February
marzec
start learning
March
kwiecień
start learning
April
maj
start learning
May
czerwiec
start learning
June
lipiec
start learning
July
sierpień
start learning
August
wrzesień
start learning
September
październik
start learning
October
listopad
start learning
November
grudzień
start learning
December

You must sign in to write a comment