A04, balance sheet 19&26.10.2015

 0    29 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
perpetual usufruct
start learning
wieczyste użytkowanie
maturing
start learning
„dojrzewające“
pecuniary
start learning
pieniężny
advances
start learning
zaliczki
premises
start learning
lokale, nieruchomości
deferred tax
start learning
podatek odroczony
under construction
start learning
w budowie
property
start learning
nieruchomość
securities
start learning
papiery wartościowe
loans granted
start learning
pożyczki udzielone
claimed at court
start learning
dochodzone na drodze sądowej
subsidy
start learning
dotacja, subwencja
customs
start learning
cło
semi-finished good
start learning
półprodukt
calculated price of manufactured goods
start learning
obliczona cena wyrobu gotowego
equity
start learning
kapitał własny
share capital
start learning
kapitał podstawowy
supplementary capital
start learning
kapitał zapasowy
revaluation reserve
start learning
kapitał z aktualizacji wyceny
previous years profit
start learning
zysk z lat ubiegłych
write-off on
start learning
odpis z
arising from
start learning
„powstające z“ / z tytułu
issuance of debt securities
start learning
emisja dłużnych papierów wartościowych
trade
start learning
handlowy / z tytułu dostaw i usług
bill-of-exchange
start learning
weksel
accruals
start learning
rozliczenia międzyokresowe
at my family
start learning
u mojej rodziny
at my place
start learning
u mnie
my husband’s parents
start learning
rodzice mojego męża

You must sign in to write a comment