A03 November 2016 revision

 0    153 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ugly
start learning
brzydki
health and safety
start learning
BHP
to get on well together
start learning
dobrze się ze sobą dogadywać
to accompany
start learning
towarzyszyc komus, zaprowadzic gdzies
I will accompany you to the conference room.
start learning
Pójdę z tobą do sali konferencyjnej.
the documents are accompanied by notes
start learning
dokumentom „towarzyszą” dodatkowe uwagi
in compliance with the law
start learning
zgodne z prawem
according to
start learning
według
in accordance with the rules
start learning
w zgodzie z, zgodnie z zasadami
to provide
start learning
dostarczać, zapewniać
to require
start learning
wymagac
requirements
start learning
wymagania
deferred
start learning
odroczony
expenses
start learning
wydatki
one by one
start learning
jeden za drugim
the former, the latter
start learning
ten pierwszy, ten drugi
I worked in Microsoft and in Apple. The former was paying me well but the latter paid even better.
start learning
Pracowałem w firmie Microsoft i Apple. Były płacił mi dobrze, ale ten ostatni zapłacił jeszcze lepiej.
to insist on
start learning
nalegać na
to come up with something
start learning
wymyślić coś, wpaść na pomysł
vary
start learning
różnić się
our opinions vary
start learning
nasze opinie się różnią
favourable
start learning
dogodny
quotation
start learning
wycena
reliable
start learning
godny zaufania
vendor
start learning
dostawca, sprzedawca
client, customer
start learning
klient
on time
start learning
na czas
in time
start learning
przed czasem
Have you written the report (yet)?
start learning
Napisałaś już raport?
Yes, I have. I gave it to the boss on Tuesday.
start learning
Tak. Dałam go szefowej we wtorek.
When did you prepare VAT declaration?
start learning
Kiedy przygotowałaś deklarację VAT?
I've called this worker 3 times today.
start learning
Dzwoniłam do tego pracownika już 3 razy dziś.
I talked with my boss this morning.
start learning
Rozmawiałam z moją szefową dziś rano.
I have never been to Saint Gobain Paris.
start learning
Nigdy nie byłam w Saint Gobain w Paryżu.
efficiency
start learning
wydajność
redundancies
start learning
redukcja etatów, zwolnienia grupowe
streamlining
start learning
usprawnienia
ongoing process
start learning
trwający proces
in the short term
start learning
w krótszym przedziale czasu
in the long run
start learning
w dłuższym przedziale czasu
to reconcile
start learning
uzgodnić
I haven't reconciled
start learning
Nie pogodzić
I haven't made reconciliations
start learning
Ja nie dokonały uzgodnień
Have you found discrepancies
start learning
Znalazłeś rozbieżności
approval
start learning
pozwolenie, zgoda
archiving
start learning
archiwizacja
exceptional charge
start learning
„wyjątkowe” opłaty
ordinary
start learning
zwyczajny
then
start learning
zatem
with respect to
start learning
z uwzględnieniem
in addition
start learning
w dodatku
pass something on to somebody
start learning
przekazać coś komuś
actually
start learning
właściwie
currently
start learning
aktualnie
to valuate at
start learning
wyceniać na
cost of revenue
start learning
koszty uzyskania przychodu
Internal Revenue / Revenue Office
start learning
Urząd Skarbowy
entry
start learning
pozycja
to enter
start learning
wprowadzać do systemu
favourable
start learning
dogodny
to provide for
start learning
przewidywać
liabilities
start learning
zobowiązania
figures
start learning
liczby, wyniki
as regards
start learning
co się tyczy, dotyczący
destined for
start learning
przeznaczony na
namely
start learning
mianowicie, głównie
straight line method
start learning
metoda liniowa
schedule, timetable
start learning
harmonogram
sick leave
start learning
urlop zdrowotny
parental leave
start learning
urlop wychowawczy
family leave
start learning
urlop rodzinny
furlough
start learning
urlop bezpłatny
personal day
start learning
urlop okolicznościowy
bereavment leave
start learning
urlop okolicznościowy (związany ze śmiercią bliskiego)
absenteeism
start learning
niestawiennictwo
remuneration
start learning
wynagrodzenie
ability to work
start learning
zdolność do pracy
annual work appraisal
start learning
roczna ocena pracownicza
ask for a pay rise
start learning
prosić o podwyżkę
pay rise / salary increase
start learning
podwyżka płacy
remuneration rise
start learning
podwyżka wynagrodzenia
salary range
start learning
widełki płacowe
deductions
start learning
odliczenia
salary bargaining
start learning
negocjacje płacowe (dosł. targowanie się)
significant
start learning
znaczący
in comparison with
start learning
w porównaniu z
application
start learning
wniosek
to sort out
start learning
rozwiązać problem, uporać się, załatwić, poradzić sobie z
Have you sorted out this problem?
start learning
Rozwiązałeś już ten problem?
permission, allowance
start learning
pozwolenie
to meet the conditions
start learning
spełniać warunki
to employ, to hire
start learning
zatrudnić
tax relief
start learning
ulga podatkowa
tax exempt
start learning
zwolniony z podatku
tax brackets
start learning
progi podatkowe (widełki)
tax evasion
start learning
uchylanie się od podatku
tax avoidance
start learning
unikanie płacenia podatku
rule, law, regulation
start learning
przepis
to decrease
start learning
obniżać
to increase
start learning
podwyższać
tax rates are fixed
start learning
stawki podatkowe są określone/stałe
not higher than
start learning
nie wyższe niż
it depends
start learning
to zależy
perpetual usufruct
start learning
wieczyste użytkowanie
to distract
start learning
rozproszyć
tip
start learning
wskazówka, napiwek
appropriate
start learning
właściwy, poprawny
to establish
start learning
ustanowić
to mention
start learning
wspomnieć
enquiry, query
start learning
zapytanie
Should you have any questions please contact me.
start learning
W razie jakichkolwiek pytań kontaktuj się ze mną.
Either email me or call my back up.
start learning
Albo mailuj do mnie albo zadzwoń do moich zastępców.
Attached you fill find...
start learning
„załączone znajdziesz”...
email containing
start learning
email zawierający
email concerning
start learning
email dotyczący
Excel sheet
start learning
arkusz kalkulacyjny
to be entitled
start learning
być uprawnionym
to reflect
start learning
odzwierciedlać
performance related increments
start learning
premie zależne do wyników pracy
contribution on the employees' part
start learning
wkład ze strony pracownika
to terminate the contract
start learning
rozwiązać umowę
written notice
start learning
wymówienie
promotion prospect
start learning
perspektywa awansu
perks
start learning
dodatkowe świadczenia
to be eligible/entitled
start learning
być uprawnionym do
an industrial injury
start learning
wypadeko podczas pracy
to get/ earn good wages
start learning
mieć dobre zarobki
wage increase/rise
start learning
podwyżka
to do a job
start learning
wykonywać pracę
to take from sb
start learning
przejąć obowiązki
to be on duty
start learning
być na dyżurze
to give up one's job
start learning
rzucić pracę
to be at work on sth
start learning
pracować nad czymś
to be off work
start learning
być na urlopie
MAILE:
start learning
MAILE:
to whom it may concern
start learning
do tych, których może to dotyczyc
yours sincerely
start learning
z poważaniem
further
start learning
dalszy, dalej
further information
start learning
dalsze informacje
to regret
start learning
żałować
we regret to inform you
start learning
z żalem zawiadamiamy, przykro nam poinformować
I can't make it to your party
start learning
nie wyrobię się, nie dam rady przyjsc na twoja impreze
I'm away on the day
start learning
nie ma mnie tego dnia / jestem nieobecna (daleko)
with reference to
start learning
w odniesieniu do, w nawiązaniu do
to deserve
start learning
zasługiwać
tomorrow morning at the latest
start learning
jutro rano najpóźniej
please deal with this matter urgently
start learning
proszę zajmij się tą sprawą pilnie
to point out that
start learning
zaznaczyć, że
please note
start learning
proszę zauważ
involved in the project
start learning
zaangażowany w projekt
to circulate
start learning
rozesłać
relevant
start learning
właściwy, odpowiedni
relevant information
start learning
właściwe informacje

You must sign in to write a comment