A02 TEST

 0    115 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I can make it
start learning
Mogę to zrobić
reserve capital
start learning
kapitał rezerwowy
the flight was cancelled due to fog
start learning
lot został odwołany z powodu mgły
Attached you will find...
start learning
“Załączone znajdziesz...”
obviously
start learning
najwyraźniej, oczywiście
item
start learning
sztuka, pozycja w zestawieniu
to consider
start learning
rozważać, uważać za
Will you do it?
start learning
Zrobisz to?
Let's go then.
start learning
Chodźmy zatem.
Can you do it?
start learning
Czy możesz to zrobić?
Containing
start learning
zawierający
then
start learning
zatem (zazwyczaj na koncu zdania)
cosy
start learning
przytulny
in addition
start learning
w dodatku
to take advantage of
start learning
skorzystać z
content
start learning
zawartość
to foresee
start learning
przewidywać ... np pogodę, wyniki
foresee-foresaw-foreseen
start learning
przewidzieć
forecast, predict
start learning
przewidzieć (logicznie)
commonly known
start learning
powszechnie znany
to point out
start learning
wskazać na
to ensure
start learning
zapewnić, upewnić się
hold a training
start learning
prowadzić szkolenie
mentioned in your email
start learning
wspomniane w twoim mailu
to destine
start learning
przeznaczać
justification
start learning
uzasadnienie
Shall I help you?
start learning
Pomóc ci?
listed in your email
start learning
wymienione w twoim mailu
further information
start learning
dalsze informacje
Should you need any help feel free to contact me.
start learning
Gdybyś potrzebował jakiejkolwiek pomocy, skontaktuj się ze mną.
Tomorrow morning at the latest
start learning
jutro rano najpóźniej
destined for
start learning
przeznaczony za
to destine
start learning
przeznaczać
pass something on to somebody
start learning
przekazać coś dalej = forward
binder
start learning
tu: protokół, segregator
excel sheet
start learning
arkusz kalkulacyjny
major
start learning
główny, większy
minor
start learning
pomniejszony, mniejszy, mniej ważny
I consider him a wise men.
start learning
Ja uważam go za mądrego człowieka.
cost of revenue
start learning
koszty uzyskania przychodu
to get used to
start learning
przyzwyczaić się
to put forward, submit
start learning
przedłożyć
In reference with...
start learning
W nawiązaniu do
To be able to do something= to be capable of doing something
start learning
być w stanie coś zrobić
Are you capable of doing this?
start learning
Jesteś w stanie (“zdolna do”) to zrobić?
in accordance with / in compliance with the law
start learning
zgodnie z prawem, w zgodzie z prawem
Could you do it?
start learning
Czy mógłbyś to zrobić?
to distribute
start learning
rozdzielić
direct
start learning
bezpośredni
indirect
start learning
pośredni
to vary
start learning
różnić się
concerning
start learning
dotyczący
enquiry, query
start learning
zapytanie
Either... or...
start learning
albo... albo...
Either email me or call my boss.
start learning
Albo za mejluj do mnie albo zadzwoń do
deferred tax
start learning
odroczony podatek
minority interest
start learning
udział mniejszościowy
the meeting is due to take place next month
start learning
spotkanie ma się odbyć w przyszłym miesiącu
premises
start learning
lokale, budynki
please note
start learning
proszę zauważ
impairment
start learning
obniżenie wartości
as regards
start learning
dotyczący, co się tyczy
to recede
start learning
cofać się
concern
start learning
troska, obawa
in stock
start learning
na składzie
I am used to it.
start learning
Jestem przyzwyczajona do tego.
obstacle
start learning
przeszkoda
to perform an audit / to carry out an audit
start learning
przeprowadzać audyt
to circulate
start learning
rozesłać
suspense
start learning
zawieszenie
scheduled for
start learning
zaplanowany na, przewidziany na
to urge
start learning
nakłaniać, ponaglać
law on accountancy
start learning
ustawa o rachunkowości
your sincerely
start learning
z poważaniem
accurate information
start learning
właściwe, dokładne informacje
favourable
start learning
dogodny
appropriate
start learning
właściwy, poprawny, stosowny
figures
start learning
liczby
I am involved in this project.
start learning
Jestem zaangażowana w ten projekt.
Shall we start?
start learning
Zacznijmy.
familiar with
start learning
zaznajomiony z
I can't imagine
start learning
nie wyobrażam sobie
to estimate
start learning
oszacować
Should you need further explanation...
start learning
gdybyś potrzebował dalszych wyjaśnień...
Polish
start learning
polski
polish my English
start learning
szlifować (dosł. polerować) angielski
provisions for bad debts
start learning
rezerwy na złe długi
do not hesitate
start learning
nie wahaj się
profit and loss statement
start learning
rachunek zysków i strat
an advice
start learning
rada
a piece of advice
start learning
jedna rada
meet me
start learning
spotkaj się ze mną
contact me
start learning
skontaktuj się ze mną
join me
start learning
przyłącz się do mnie
call me
start learning
zadzwoń do mnie
let me know what you think
start learning
daj mi znać co o tym myślisz
bank account
start learning
rachunek bankowy
account balance
start learning
saldo konta
to investigate
start learning
prześledzić
I want you to do it.
start learning
Chcę, żebyś ty to zrobił.
ongoing
start learning
w toku
ongoing process
start learning
proces w toku, trwający
The boss wants me to do it today.
start learning
Szef chce, żebym zrobiła to dziś.
as agreed
start learning
“jak uzgodniono”
be aware
start learning
“bądź świadomy”
please find attached
start learning
“proszę znajdź załączone”
pay special attention to
start learning
zwróć specjalną (“zapłać”) uwagę na
I will be grateful for / I will appreciate
start learning
będę wdzięczna
I would be grateful if you could
start learning
byłabym wdzięczna, gdybyś mogła
We are working on it.
start learning
Pracujemy nad tym.
from this end
start learning
To wszystko z naszej strony (“z tego końca”)
your payment is being processed in the bank
start learning
twoja płatność jest realizowana w banku
in advance
start learning
z góry
Shall I enter this data into the system?
start learning
Czy mam wprowadzić te dane do systemu?
we are working on your request
start learning
pracujemy nad twoją prośbą

You must sign in to write a comment