A02, 25.04.2016

5  1    29 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
liabilities
start learning
zobowiązania firmy, pasywa
inventory
start learning
inwentaryzacja, spis
consistent
start learning
zgodny, jednolity
consistency
start learning
zgodność, spójność
sub-ledger
start learning
księga pomocnicza
discrepancies
start learning
rozbieżności
kick the bucket
start learning
odwalić kitę, kopnąć w kalendarz (umrzeć)
independent / individual
start learning
niezależny, bezstronny
BU / Business Unit
start learning
Jednostka Organizacyjna
aisle
start learning
przejście
justification
start learning
uzasadnienie, usprawiedliwienie
I tell myself...
start learning
Mówię sobie...
To impose sth on sb
start learning
nałożyć na kogoś coś, narzucać coś komuś
depreciation
start learning
amortyzacja
anteriority
start learning
pierwszeństwo
relevant
start learning
istotny / trafny
valuation
start learning
wycena, oszacowanie
solvency/ solvent
start learning
wypłacalność / wypłacalny
warranty payment
start learning
gwarancja płatności
to be on the spotlight
start learning
być w centrum uwagi, na świeczniku
pension
start learning
emerytura
currency conversion
start learning
wymiana walut
recoverable
start learning
ściągalny
hedge
start learning
zabezpieczenie finansowe
pivot table
start learning
tabela przestawna
Central Treasury
start learning
centralny skarbiec/ Dział Treasury (Finansowy)
deferred tax
start learning
Podatek odroczony
GL / General Ledger
start learning
Księga Główna
journal entry
start learning
wpis do dziennika

You must sign in to write a comment