A02, 16.11.2015

 0    58 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Present Perfect i Simple Past:
start learning
Present Perfect and Simple Past:
Widziałeś ten film?
start learning
Have you seen the movie?
Widziałem go wczoraj.
start learning
I saw it yesterday.
Skończyłeś raport?
start learning
Have you finished the report?
Nie, jeszcze nie zaczęłam.
start learning
No, I haven’t started yet.
Tak, skończyłem, że w zeszły piątek.
start learning
Yes, I finished that last Friday.
Wysłałem mu 4 e-maile.
start learning
I’ve sent him 4 emails.
On odpowiedział w zeszły czwartek.
start learning
He answered last Thursday.
Ostatnio pracuję dużo.
start learning
Recently I have been working a lot.
Nie widziałem Jana ostatnio.
start learning
I haven’t seen John recently.
Mieliśmy wczoraj audyt.
start learning
We had an audit yesterday.
Mieliśmy 2 audyty w tym roku.
start learning
We’ve had 2 audits this year.
Miałem trzech szefów do tej pory.
start learning
I have had 3 bosses so far.
Sprzedaż wzrosła w ciągu ostatnich 2 lat.
start learning
The sales have increased over the last 2 years.
Miałem (piłem) już 2 kawy dziś.
start learning
I have had 2 coffees today.
Miałem wczoraj tylko 1 kawę.
start learning
I had only 1 coffee yesterday.
Widziałeś Johna?
start learning
Have you seen John?
John już wyszedł.
start learning
John has already left.
On właśnie wyszedł z gabinetu.
start learning
He has just left the office.
On nie opuścił jeszcze biura.
start learning
He hasn’t left the office yet.
Wyszedł o drugiej.
start learning
He left at 2.
Czy znasz już Marię?
start learning
Have you met Mary?
Gdzie się podziewałeś?
start learning
Where have you been?
Gdzie byłeś wczoraj?
start learning
Where were you yesterday?
Coś ty zrobił?
start learning
What have you done?
Nie zrobiłem tego.
start learning
I haven’t done it.
To nie ja. / Ja tego nie zrobiłem.
start learning
I didn’t do it.
Nie otrzymaliśmy "waszej" płatności.
start learning
We haven’t received your payment.
Wysłaliśmy już przelew.
start learning
We have transferred your payment already.
Kiedy to zrobiłeś?
start learning
When did you do it?
Przelaliśmy to tydzień temu.
start learning
We transferred it a week ago.
Wydaliśmy tę fakturę w październiku.
start learning
We issued this invoice in October.
BILANS:
start learning
BALANCE SHEET:
pojazdy
start learning
vehicles
badania i rozwój
start learning
R&D Research and Development
rozliczenia międzyokresowe
start learning
prepayments
zaliczki
start learning
advances
lokale
start learning
premises
nieruchomości
start learning
real property
wartość firmy
start learning
goodwill
udzielone pożyczki
start learning
loans granted
jednostka /entyti/
start learning
entity
cło
start learning
customs
dotacja
start learning
subsidy
pieniężne
start learning
pecuniary
gotówka w kasie
start learning
cash in hand
półprodukty
start learning
semi-finished products
kapitał własny
start learning
equity
produkcja w toku
start learning
work in progress
należne wpłaty na kapitał podstawowy
start learning
called-up share capital
kapitał zapasowy
start learning
supplementary capital
odpis
start learning
write-off
rezerwy
start learning
provisions
odroczony
start learning
deferred
z tytułu
start learning
arising from
okres wymagalności
start learning
maturity date
weksel
start learning
bill-of-exchange
rozliczenia międzyokresowe
start learning
accruals

You must sign in to write a comment