A place to live

 0    144 flashcards    klaudiatereszkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zapierający dech
start learning
breathtaking
korzystać z
start learning
benefit from
u ujścia rzeki
start learning
at the mouth of a river
teren miejski/ zabudowany
start learning
urban area / built-up
miasto tętniące życiem
start learning
bustling city
ruchliwy port
start learning
busy harbor
najlepiej skrywana tajemnica miasta
start learning
city's best kept secret
pejzaż miejski
start learning
cityscape
odjazdowy
start learning
cool
międzynarodowy
start learning
cosmopolitan
gęsty las
start learning
dense forest
sklep z markowymi ubraniami
start learning
designer shop
zabytkowe serce miasta
start learning
historical heart of the city
teren przemysłowy
start learning
industrial area
śródmieście
start learning
inner-city area
oferty pracy
start learning
job opportunities
zielona dzielnica
start learning
leafy neighbourhood
rynek
start learning
market square
apetyczne jedzenie
start learning
mouth- watering food
brukowane uliczki
start learning
cobbled streets
urocze boczne uliczki
start learning
quaint backstreets
otwarte przestrzenie
start learning
open spaces
pełen imprezowiczów
start learning
packed with partygoers
szczycić się czymś
start learning
pride yourself on something
słynny z czegoś
start learning
renowned for something
brzeg rzeki
start learning
river bank
rozciągnięty, rozsiany
start learning
sprawling
strome wzgórze
start learning
steep hill
przesiąknięty historią
start learning
steeped in history
witać odwiedzających z otwartymi ramionami
start learning
welcome visitors with open arms
restauracja światowej klasy
start learning
world-class restaurant
miejsca pracy dla młodych ludzi
start learning
youth employment
przyjazny młodym ludziom
start learning
youth friendly
młodzieńczy
start learning
youthful
droga rowerowa
start learning
cycle lane
taki po którym łatwo się poruszać (rowerem)
start learning
easy to get around (by bike)
piętrowy parking
start learning
multi- storey car park
niezawodna sieć (autobusów)
start learning
reliable network (of buses)
(najnowocześniejszy) system transportu publicznego
start learning
(state- of- the- art) public transport system
tramwaj
start learning
tram/ streetcar
metro
start learning
underground/ subway
korek uliczny
start learning
traffic jam
instalacja artystyczna
start learning
art installation
pierwszorzędna scena artystyczna i muzyczna
start learning
first-class music and art scene
muzyka na żywo
start learning
live music
sztuka nowoczesna
start learning
modern art
statek wolności (pływające miasto)
start learning
freedom ship
akademik
start learning
hall of residence
osiedle mieszkaniowe
start learning
housing estate/ (co-)housing development
dzielnica mieszkaniowa
start learning
residential area
samodzielne mieszkanie
start learning
self-contained flat
inteligentny dom
start learning
smart house
wieżowiec
start learning
tower block
pozwolić sobie na coś
start learning
afford something
w przystępnej cenie
start learning
affordable
rachunek
start learning
bill
kampus
start learning
campus
wspólny dom
start learning
communal house
kompromis
start learning
compromise
wygodny
start learning
convenient
codzienny dojazd
start learning
daily commute
obowiązki domowe
start learning
domestic chores
podzielić koszty między siebie
start learning
go halves/ share/ split the cost
sprzęt w gospodarstwie domowym
start learning
household appliance
zawarty w cenie wynajmu
start learning
included in the rental price
utrzymywać porządek
start learning
maintain order
zabałaganiony
start learning
messy
stosunki sąsiedzkie
start learning
neighbourly relations
na każdym piętrze
start learning
on each floor
intymność, prywatność
start learning
privacy
zapewniać mieszkanie
start learning
provide accomodation
zaniedbana okolica
start learning
run- down neighborhood
porządna okolica
start learning
respectable neighborhood
poczucie wspólnoty
start learning
sense of community
wspólna kuchnia
start learning
shared kitchen
niechluj
start learning
slob
opiekun
start learning
supervisor
w zasięgu dojścia piechotą do czegoś
start learning
within walking distance to something
wejść na pokład
start learning
arive on board
z prędkością (100km) per hour
start learning
at (100km) per hour
na wysokości...
start learning
at an altitude of...
przymocować
start learning
attach
skąpany w świetle
start learning
bathed in light
harmonogram snu
start learning
bedtime schedule
oślepiające światło
start learning
blinding light
okrążać
start learning
circle
system komunikacji
start learning
communications system
wysokość przelotowa
start learning
cruising height
światło dzienne
start learning
daylight
rozregurować zegar biologiczny
start learning
disrupt the body clock
wrażenie ruchu
start learning
feeling of motion
w powietrzu
start learning
in mid air
na nocnym niebie
start learning
in the night sky
stała załoga
start learning
permanent crew
źródło energii
start learning
power source
opuścić rolety
start learning
put down the shutters
odbijać się od czegoś
start learning
reflect off something
pędzić mknąć
start learning
shoot
śpiwór
start learning
sleeping bag
przejście, przemiana
start learning
transition
planeta
start learning
wandering star
stan nieważkości
start learning
weightlessness
wytyczać trasę
start learning
chart the route
udać się w rejs
start learning
embark on a voyage
urządzenia najwyższej klasy
start learning
top of the range technology
podróż życia
start learning
trip of a lifetime
zabrać się do (roboty)
start learning
get down to (work)
przytrzymywać się czegoś
start learning
hold onto something
wypatrywać czegoś
start learning
look out for something
podziwiać kogoś
start learning
look up to somebody
przysnąć
start learning
nod off
polegać na kimś
start learning
rely on somebody
wyruszyć
start learning
set off
wyciszyć się
start learning
settle down
nasączyć
start learning
soak up
przynajmniej
start learning
at least
plecami do siebie
start learning
back to back
zrównoważyć
start learning
balance
spieszyć się
start learning
be in a hurry
być pełnym podziwu dla czegoś
start learning
be in aweof something
składać się z czegoś
start learning
be made of something
kłopotać się
start learning
bother
tektura
start learning
cardboard
miedziany (kolor)
start learning
coppery
do dyspozycji
start learning
disposable
rozporządzać
start learning
dispose
być wyposażonym w
start learning
feature
narzucić
start learning
impose
przeszkadzać, zakłócać
start learning
interfere
możliwość inwestycji
start learning
investment opportunity
nawilżane chusteczki
start learning
moist wipes
zrównoważony przez coś
start learning
balanced by something
przekonywujący
start learning
presuasive
zapobiec
start learning
prevent
uspokajający
start learning
reassuring
zdyscyplinowany
start learning
self- disciplined
stęchły, nieświeży, czerstwy
start learning
stale
odpowiadać
start learning
suit
odpowiedni, pasujący
start learning
suitable
podtrzymywać
start learning
sustain
trwały, zrównoważony
start learning
sustainable
trudny
start learning
tricy
dobra strona, zaleta
start learning
upside, benefit, plus
zmoczyć
start learning
wet

You must sign in to write a comment