A model student

 0    26 flashcards    magdajes
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
devote
They've devoted a lot of time to this project.
start learning
poświęcać, angażować (np. swój czas, energię)
Oni poświęcili mnóstwo czasu na ten projekt.
resting
start learning
spoczynkowy
towards
He made the first step towards peace.
start learning
w kierunku, na drodze (do rozwiązania czegoś)
-
sign somebody up
I want to sign George up with our softball team.
start learning
podpisać kogoś się
-
resisting
start learning
stawiający opór
In fact, the Council is resisting some of the measures to reduce the burden.
start learning
Prawda jest taka, że Rada opiera się niektórym środkom zmniejszania obciążeń.
the bright lights
But we move to cities, toward the bright lights, and one of the things that is there that we want, besides jobs, is electricity.
start learning
jasne światła
Ale przeprowadzamy się do miast, w kierunku jasnych świateł, i jedną z rzeczy, których tam chcemy, oprócz pracy, jest elektryczność.
school leaving exam
start learning
egzaminy na koniec szkoły
however
This is easy to do. However, there are catches.
start learning
jednak
To jest łatwe do zrobienia. Jednak są haczyki.
whisk off
start learning
czmychać
confusing
start learning
dezorientujący, mylący, niejasny
This description is very confusing.
start learning
Ten opis jest bardzo niejasny.
half-term
start learning
przerwa semestralna
spotted by
At the show, she was spotted by scouts from the cosmetics company.
start learning
zauważony przez
-
coveted
start learning
pożądany
insist on something
Why did you insist on leaving early?
start learning
nalegać na coś, domagać się czegoś
Dlaczego nalegałeś, żeby wyjść wcześnie?
catch up on something
After coming back from the sick leave I had to catch up on many things at work.
start learning
nadrobić coś (np. zaległości w pracy, zaległości w spaniu)
Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego musiałam nadrobić duże zaległości w pracy.
a pile of something
start learning
stos czegoś, sterta czegoś
get through something
start learning
wykonać coś (np. pracę)
to come in
start learning
skapnąć (pieniądze)
spoil
You always have to spoil everything!
start learning
zepsuć, zmarnować
Zawsze musisz wszystko popsuć!
instead
start learning
zamiast
accompanied by somebody
start learning
w towarzystwie kogoś
time off
He finally took some time off.
start learning
czas wolny
W końcu wziął trochę wolnego czasu.
fulfil
start learning
spełniać (np. warunek)
engagements
start learning
zobowiązania

You must sign in to write a comment