8020 02.05 nz

 0    12 flashcards    Janusz1992
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
breach
Your actions are a breach of our agreement
start learning
rzeczownik, naruszenie, pogwałcenie, pogorszenie stosunków, wyłom
Twoje akcje stanowią pogwałcenie naszej umowy.
breach
It is absurd to claim that we have to breach international conventions, just because others do not comply with rules and standards.
start learning
czasownik, naruszyć pogwałcić, zrobić wyłom, przełamać
Niedorzeczne jest twierdzenie, że musimy naruszać konwencje międzynarodowe tylko dlatego, że inni nie przestrzegają obowiązujących zasad i norm.
knob
Mike turned the knob and opened the door.
start learning
rzeczownik gałka,
Mike przekręcił gałkę i otworzył drzwi.
helping
Do you want a helping?
start learning
rzeczownik, porcja dokładka
Chcesz dokładkę?
attribution
Attribution of this discovery to him is faulty, but common
start learning
rzeczownik, przypisanie
Przypisywanie tego odkrycia jemu jest błędne, ale powszechn
shoot
I'm going to organize a night photo shoot in Prague
start learning
rzeczownik, polowanie, teren łowiecki, sesja zdjęciowa
KIEŁEK, PĘD ROSLINY
Mam zamiar zorganizować nocną sesję zdjęciową w Pradze
channel
A one million dollars must be channelled to those people
start learning
czasownik, skierować przeznaczyć, uruchomić
Milion dolarów musi być przeznaczony dla tych ludzi.
squat
The boy squatted and looked at the frog.
start learning
czasownik, kucać siedzieć po turecku
Chłopiec kucnął i spojrzał na żabę.
cardboard
I packed all my books and CDs into cardboard boxes
start learning
rzeczownik, tektura karton, tekturowy
Zapakowałem wszystkie moje książki i płyty kompaktowe do kartonowych pudeł.)
glacier
The group went hiking on a glacier in New Zealand.
start learning
rzeczownik, lodowiec
Grupa wybrała się na wspinaczkę na lodowiec w Nowej Zelandii.
polling
start learning
rzeczownik, głosowanie wybory
sediment
When sediment impedes the flow of a river, it redirects
start learning
rzeczownik, osad
Kiedy osad blokuje przepływ rzeki, ta zmienia kierunek.

You must sign in to write a comment