8 Matura focus 3

5  1    161 flashcards    adastanczykowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odwaga
start learning
courage
odważny
start learning
courageous
okrutny
start learning
cruel
okrucieństwo
start learning
cruelty
determinacja
start learning
determination
zdeterminowany
start learning
determined
entuzjazm
start learning
enthusiasm
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
hojność
start learning
generosity
hojny
start learning
generous
pomocny
start learning
helpful
uczynność
start learning
helpfulness
uczciwy
start learning
honest
uczciwość
start learning
honesty
honorowy
start learning
honourable
mieć nadzieję
start learning
hopeful
pomysłowy
start learning
imaginative
miły
start learning
kind
dobroć, uprzejmość, dobro
start learning
kindness
leniwy
start learning
lazy
samotny
start learning
lonely
lojalny
start learning
loyal
lojalność
start learning
loyalty
materialistyczny
start learning
materialistic
skromny
start learning
modest
optymizm
start learning
optimism
optymistyczny
start learning
optimistic
cierpliwy
start learning
patient
uprzejmy
start learning
polite
przymioty
start learning
qualities
niezawodny
start learning
reliable
samolubny
start learning
selfish
wrażliwy
start learning
sensitive
głupi
start learning
stupid
głupota
start learning
stupidity
pełen wspólczucia
start learning
sympathetic
dobrze wychowany
start learning
wll-mannered
doceniać
start learning
appreciate
bosy
start learning
barefoot
mieć szczęście/mniej szczęścia
start learning
be fortunate/ less fortunate
wrócić na łono rodziny
start learning
be reunited with one's family
żebrać
start learning
beg
żebrak
start learning
beggar
korzyść
start learning
benefit
odwiedzić kogoś
start learning
call on sb
zbierać pieniądze
start learning
collect money
pojemnik na zbiórkę datków
start learning
collection cup
zrobić dobry uczynek
start learning
do a good deed
podarować
start learning
donate
datek
start learning
donation
starsi ludzie
start learning
elderly people
przyjaźń
start learning
friendship
pomóc komuś (idiom)
start learning
give sb a hand
pomóc komuś
start learning
help sb out
bezdomny
start learning
homeless
zainspirować
start learning
inspire
bez pracy
start learning
jobless
zaoferować komuś nagrodę/pracę
start learning
offer sb a reward/ a job
zorganizować wyprzedaż
start learning
organise a sale
sprawić by ktoś się uśmiechnął
start learning
put a smile on sb's face
zbierać pieniądze na akcje charytatywne
start learning
raise money for charity
używane ubrania
start learning
second-hand clothes
schronienie
start learning
shelter
okazać wdzięczność
start learning
show your appreciation
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
niewidomi
start learning
the blind
głusi
start learning
the deaf
wolontariat
start learning
voluntary work
sprawić komuś ciepło na duszy
start learning
warm sb's heart
aresztować
start learning
arrest
złamać zasady/prawo
start learning
break the rules/ the law
alarm antywłamaniowy
start learning
Burglar Alarm
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
włamać się
start learning
burgle
sprawa
start learning
case
cela
start learning
cell
popełnić morderstwo/przestępstwo
start learning
commit a murder/ a crime
uszkodzenie mienia
start learning
criminal damage
kara śmierci
start learning
death penalty
wykopać tunel
start learning
dig a tunnel
uciec
start learning
escape
próba ucieczki
start learning
escape attempt/ attempted escape
wyrzucić kogoś ze szkoły
start learning
exclude sb from school
śledzić
start learning
follow
uwięzić
start learning
imprison
prowadzić śledztwo w sprawie
start learning
investigate sth
sędzia
start learning
judge
zabić
start learning
kill
zamek
start learning
lock
zamknąć kogoś na klucz
start learning
lock sb up
morderca
start learning
murderer
policjant/policjantka
start learning
policeman / policewoman
więzień
start learning
prisoner
strażnik więzienny
start learning
prison guard
ukarać
start learning
punish
przesłuchiwać
start learning
queastion
zwolnić z więzienia
start learning
release from prison
rabunek
start learning
robbery
firma ochroniarska
start learning
security firm
oświetlenie posesji
start learning
security lights
wyrok
start learning
sentence
skazać kogoś na (śmierć/więzienie)
start learning
sentence sb to (death / prison)
ukraść
start learning
steal
podejrzany
start learning
suspect
podejrzewać
start learning
suspect
kradzież
start learning
theft
mundur
start learning
uniform
przemoc
start learning
violence
młodociany przestępca
start learning
young offender
zakazać, znieść
start learning
abolish
władze
start learning
authorities
źle się zachowywać
start learning
behave badly
obywatel
start learning
citizen
konstytucja
start learning
constitution
demonstracja
start learning
demonstration
wybrać
start learning
elect
zatrudnić
start learning
employ
zatrudnienie (na pełen etat/na część etatu)
start learning
employment (full-time / part-time)
rząd
start learning
government
imigrant
start learning
immigrant
większość
start learning
majority
sąsiad
start learning
neighbour
sąsiedztwo
start learning
neighborhood
organizacja
start learning
organisation
polityk
start learning
politician
instytucja publiczna
start learning
public institution
konferencja prasowa
start learning
press conference
statystyka
start learning
statistics
zrobić z kogoś głupca
start learning
make a fool of sb
hałasować
start learning
make a noise
wysunąć twierdzenie
start learning
make a point
ukarać kogoś dla przykładu
start learning
make an example of sb
usprawiedliwiać się
start learning
make an excuse
wytwarzać (samochody/drzwi)
start learning
make (cars / doors)
sprawić, żeby ktoś coś zrobił
start learning
make sb do sth
uszczęśliwić/zasmucić/rozzłościć kogoś
start learning
make sb happy/sad/angry
poprawić kogoś dzień
start learning
make sb's day
ułatwić/utrudnić coś
start learning
make sth easier/harder
średni
start learning
average
być pod wrażeniem czegoś
start learning
be impressed by sth
dziwny
start learning
curious
utonąć
start learning
drown
angażować
start learning
engage
zaręczyny
start learning
engagement
pierścionek zaręczynowy
start learning
engagement ring
jęczeć
start learning
groan
trzymać coś przy uchu
start learning
hold sth against your ear
incydent
start learning
incident
postawić kogoś na nogi
start learning
lift sb onto their feet
średnio
start learning
on average
punkt widzenia
start learning
point of view
promować
start learning
promote
objąć kogoś
start learning
put your arms round sb
zatkać uszy rękoma
start learning
put your hands over your ears
przypadkowy
start learning
random
wypisać kogoś ze szpitala
start learning
release sb from hospital
stresujący
start learning
stressful
złapać kogoś za ramię
start learning
take hold of sb's arm
dostroić radio
start learning
tune a radio
robić głośniej
start learning
turn up the volume
szum (ze stacji)
start learning
white noise

You must sign in to write a comment