8-9 str. Introduction to International Legal English

 0    183 flashcards    angielski13
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
istota, jądro/ podstawowy
start learning
core
prawo delikótw
start learning
tort law
prawo rolne
start learning
land law
sprawiedliwość (sędziowska)
start learning
equity
zarząd powierniczy
start learning
trust
prawo administracyjne
start learning
administrative law
prawo konstytucyjne
start learning
constitutional law
osoba prowadząca 1 os. dział. gosp.
start learning
sole practitioner/ trader
prawo pracy (nie labour law)
start learning
employment law
praktyka prawna
start learning
legal practice
prawo spółek
start learning
company law
prawo handlowe
start learning
commercial law
proces, spór sądowy
start learning
litigation
arbitraż
start learning
arbitration
mediacja
start learning
mediation
negocjacje
start learning
negotiations
złagodzenie
start learning
mitigation
koncyliacja
start learning
conciliation (irenicon)
poradnia prawa (ochotnicza)
start learning
law clinic
wsparcie prawne
start learning
legal assistance
dostarczać, zapewniać
start learning
provide
kancelaria adwokacka
start learning
law firm
kancelaria adwokacka/ gabinet sędziego
start learning
chambers
znajomość, umiejętność (czegoś)
start learning
command
spółka wyspecjalizowana
start learning
boutique company
prawnik wewnątrzzakładowy
start learning
in-house lawyer
ekspertyza prawna
start learning
legal opinion
porada prawna
start learning
legal advice
odpowiedzialność prawna, zobowiązanie
start learning
liability
niedbale, niestarannie
start learning
negligently
odpowiedzialność obiektywna /na zasadzie ryzyka
start learning
strict liability
odpowiedzialność za cudze czyny
start learning
vicarious liability
działania wysokiego ryzyka (odp obiektywna)
start learning
ultra-hazardous activities
odpowiedzialność za jakość towaru
start learning
product liability
naruszenie porządku
start learning
nuisance
naruszenie prywatności
start learning
invasion of privacy
zniesławienie, oszczerstwo
start learning
defamation
ubezpieczenie, ubezpieczeniowy
start learning
insurance
podział (rozłożenie) ryzyka
start learning
distribution of risk
odszkodowanie
start learning
damages
nacisk, szczególna uwaga, akcent
start learning
emphasis
morderstwo, wydział zabójstw
start learning
homicide
racjonalne uzasadnienie, racja bytu
start learning
rationale
znaczenie, związek z tematem
start learning
relevancy
oskarżenie, postawienie w stan oskarżenia
start learning
impeachment
krzyżowy ogień pytań
start learning
cross-examination
przywilej, immunitet
start learning
privilege
zawładnięcie, konfiskata, schwytanie, aresztowanie
start learning
seizure
przyznanie się, wyznanie; spowiedź
start learning
confession
obciążające stwierdzenie
start learning
incriminating statement
inwigilacja, nadzór, obserwacja
start learning
surveillance
wpędzenie w pułapkę
start learning
entrapment
nieprawidłowy, niewłaściwy
start learning
improper
poprawka konstytucji
start learning
constitutional amendment
do tego, w dodatku
start learning
thereto
zaznajomic, zapoznać
start learning
acquaint
notatka
start learning
memoranda
pouczający, bogaty w informacje
start learning
informative
wkład, udział
start learning
contribution
praktykant, stażysta, kursant
start learning
trainee
elastyczny, giętki
start learning
flexible
podejście, metoda
start learning
approach
pozwany, oskarżony
start learning
defendant
żądać, wymagać (/popyt)
start learning
demand
dążyć do, prowadzić, kontynuować
start learning
pursue
przed kimś, naprzód
start learning
ahead
przejęcie (firmy), nabytek, zdobycie
start learning
acquisition
zniesławienie, obmowa (ustnie)
start learning
slander
oszczerstwo, zniesławienie (pisemne)
start learning
libel
dawanie łapówek
start learning
bribery
dopuszczalny
start learning
admissible
dowód ze słyszenia, pogłoska
start learning
hearsay evidence
wspólnik, zastępca
start learning
associate
precedent (wydany przez wyższy sąd)
start learning
judicial opinion
adwokat, obrońca
start learning
barrister (counsel)
radca prawny
start learning
solicitor
nieograniczona odpowiedzialność
start learning
unlimited liability
prokurator koronny
start learning
crown prosecutor
samozatrudniony
start learning
self-employed
adwokatura, palestra
start learning
Bar
londyńskie towarzystwa prawnicze
start learning
Inns of Court
okręg sądowy, obwód (np. do głosowania)
start learning
circuit
członek kancelarii adwokackiej
start learning
tenant
pomocniczy, pomocnik
start learning
ancillary
zapewniać reprezentację w sądzie
start learning
provide representation
nazywany, do którego odwołujemy się jako
start learning
referred to as
tworzyć projekty dokumentów
start learning
draft documents
brać adwokata (przez radcę)
start learning
instruct
rzecznik patentowy
start learning
patent agent
klient nieprofesjonalista (?)
start learning
lay client
w czyimś imieniu
start learning
on behalf of somebody
Rada Adwokacka (zarządza adwokatami)
start learning
Bar Council
nielegalny mieszkaniec (niestały pracownik?)
start learning
squatter
licencjat w dziedzinie prawa
start learning
Bachelor of Laws (LLB)
podjąć się, przedsięwziąć
start learning
undertake
program na okres przejściowy
start learning
conversion course
dyplom magisterski z prawa
start learning
Postgraduate Diploma in Law (GDL)
jednoroczny kurs zawodowy (bar)
start learning
Bar Vocational Course (BVC)
spełniać warunki
start learning
keep terms
kręcić się wokół czegoś
start learning
ding
otrzymać tytuł adwokata
start learning
call to the Bar
aplikacja (bar)
start learning
pupillage
wgląd, wyobrażenie
start learning
insight
śledzić
start learning
shadow
dostarczać
start learning
supply
ćwiczyć przemawianie przed sądem
start learning
exercise rights of audience
obrona, wsparcie
start learning
advocacy
księgowość sądowa
start learning
forensic accountancy
członkostwo w kancelarii
start learning
tenancy
pismo procesowe
start learning
pleading
nakaz przyjęcia każdej sprawy
start learning
cab-rank rule
przeniesienie tytułu własności
start learning
conveyancing
sporządzić
start learning
draw up (contract)
testament
start learning
will
zakładać spółkę
start learning
form partnership
izba radcowska
start learning
the Law Society
jednoroczny kurs zawodowy (sol)
start learning
Legal Practice Course
praktyki w czasie wakacji
start learning
vacation placement
praktyka (sol)
start learning
traineeship
specjalizować się w
start learning
specialise in
spacjalizacja
start learning
specialism/ation
w delegacji
start learning
on secondment
wspierać kogoś
start learning
back sb up
przełożony
start learning
seat supervisor
zostać przyjętym do
start learning
admitted to
fuzja
start learning
merger
prowadzić praktykę
start learning
practise
wykonanie kontraktu
start learning
performance
egzekwowanie, egzekucyjny
start learning
enforcement
zaznajomić, zapoznać
start learning
familiarize
ustawowy
start learning
statutory
obejmować
start learning
cover
rządzić, kierować
start learning
govern
formacja, system
start learning
formation
zgoda, akceptacja
start learning
acceptance
świadczenie
start learning
consideration
wymóg, żądanie
start learning
requirement
wyrównanie szkody
start learning
remedy
naruszenie (umowy)
start learning
breach
przekonywujący
start learning
persuasive
nadrzędny
start learning
overriding
utrzymywać, twierdzić
start learning
maintain
perfekcja, doskonałość
start learning
excellence
w znacznym stopniu
start learning
considerably
na mocy czegoś
start learning
on the strength of
rozwiązywać spory
start learning
dispute settlement
oficer łącznikowy
start learning
liaison officer
trzymanie kogoś z głowę
start learning
headlock
pijacki, zakrapiany alkoholem
start learning
boozy
przyznawać się do winy
start learning
plea to guilty
wymijający
start learning
evasive
aresztować
start learning
collar
w strzępach
start learning
in tatters
śmierdzieć
start learning
reek
napaść na kogoś
start learning
bash sb up
skazanie
start learning
conviction
awantura
start learning
affray
tak to się przedstawia
start learning
the long and short of it
materiał filmowy
start learning
Footage
napaść na kogoś
start learning
set upon sb
zapobiegać czemuś
start learning
ward sth off
zaniepokojony
start learning
concerned
ironiczny uśmiech
start learning
smirk
postawa, zachowanie
start learning
demanour
pozbawić uprawnień adwokackich
start learning
disbar
wezwanie
start learning
writ
akta streszczając sprawę
start learning
brief
zawiadomienie
start learning
notice
oświadczenie pod przysięgą
start learning
affidavit
wniosek
start learning
motion
nakaz/zakaz sądowy
start learning
injunction
pozew
start learning
complaint
odpowiedź na pozew
start learning
answer
powód, oskarżyciel
start learning
plaintiff
sekretarz
start learning
clerk
prowadzić
start learning
wage
procesować się
start learning
litigate
proces
start learning
trial
wydawać (cos oficjalnego)
start learning
issue
składać, włączać do akt
start learning
file
dostarczać komuś pismo
start learning
serve document on
składać, dostarczać
start learning
submit
powód
start learning
complainant

You must sign in to write a comment