7.2. cyber-addition

 0    75 flashcards    ananas53
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uzależnienie od interneetu
start learning
cyber-addiction
wpaść w pułapkę sieci
start learning
get trapped on the Web
być podłączonym do sieci
start learning
be on-line
katastrofalny
start learning
disastous
rachunek za telefon
start learning
phone bill
zwerbować, pozyskać
start learning
enlist
haker
start learning
hacker
załatwić komuś darmowy dostęp do /He wangle her free access to the internet
start learning
wangle sb free access to
chatować
start learning
chat
chatroom
start learning
chatroom
wysyłać e-maile
start learning
send e-mails
zerwać, być w separacji
start learning
become estranged
częste kłótnie
start learning
frequent arguments
dzielić czyjąć pasję
start learning
share someones passion
serwować w internecie
start learning
surf the Net
pora spania
start learning
bedtime
rozwiązywać, zakończyć
start learning
dissolve
cierpieć na
start learning
to suffer from
poważne uzależnienie
start learning
serious addiction
walczyć z
start learning
struggle with
porzucić nawyk
start learning
kick the habit
waga problemu
start learning
gravity of the problem
ostatnie oszacowania
start learning
recent estimates
społeczność internetowa
start learning
on-line community
uzależnienie od sieci
start learning
webaholizm
słabość
start learning
weakness
nadużywanie narkotyków
start learning
drug abuse
destrukcyjny wpływ
start learning
destructive influence
internauta
start learning
interneter, on-liner
psychika
start learning
psyche
życie osobiste
start learning
personal life
obiecująca kariera
start learning
promising career
porzucić
start learning
abandon
zapaść się
start learning
collapse
całkowicie pochłaniająca
start learning
all-absorbing
czarna dziura
start learning
a black hole
cyberprzestrzeń
start learning
Cyberspace
idealna wymówka
start learning
ideal excuse
mniej wartościowy
start learning
less worthy
tworzyć prawdziwe związki międzyludzkie
start learning
create real human relationships
być postrzeganym
start learning
be perceived
ciepły, serdeczny
start learning
warm
bystry
start learning
clever
zabawny
start learning
funny
uprzejmy
start learning
kind
przesada
start learning
exaggeration
winić
start learning
blame
urządzenie elektryczne
start learning
electrical device
rozbić małżeństwo
start learning
break up the marriage
zrujnować życie
start learning
ruin a life
potężny
start learning
powerful
ograniczony potencjał
start learning
infinite potential
wciągający
start learning
addictive
tęsknić
start learning
miss
osoba uzależniona od internetu
start learning
cyberaddict
zalogować się
start learning
to log on
wylogować się
start learning
to log off / to log out
wsparcie psychologiczne
start learning
psychological support
kozetka u psychiatry
start learning
psychiatris's couch
strona
start learning
a page
grupa wsparcia
start learning
support group
rzucić nałóg
start learning
quit the habit
leczenie
start learning
treatment
ostatecznie, w końcu
start learning
ultimately
uzytkownik internetu
start learning
Internet user
światowa sieć komputerowa
start learning
global computer web
żródło komunikacji
start learning
source of communication
przepływ informacji
start learning
the flow of information
grupa dyskusyjna
start learning
newsgroup
skrzynka pocztowa
start learning
mailbox
kawiarenka internetowa
start learning
cybercafe
odwiedzić stronę internetowa
start learning
visit the website
stony internetowe
start learning
web pages
zakupy w internecie
start learning
on-line shopping
maniak komputerowy
start learning
computer freak

You must sign in to write a comment