7.1. Lead-in

 0    23 flashcards    lczkowalczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
take a course
start learning
wziąć udział w kursie
do a course
start learning
robić kurs
take a decision
start learning
podjąć decyzję
make a decision
start learning
podjąć decyzję
get a degree
start learning
uzyskać stopień
do a degree
start learning
do pewnego stopnia
do an exam
start learning
mieć egzamin/podchodzić do egzaminu
take an exam
start learning
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
pass an exam
start learning
zdać egzamin
fail an exam
start learning
nie zdać egzaminu
graduate from university
start learning
Absolwent uniwersytetu
get goog marks
start learning
Uzyskać dobre oceny
make a mistake
start learning
popełnić błąd
take notes
start learning
notować
make notes
start learning
robić notatki
make progress
start learning
robić postępy
do some research
start learning
odzukiwać jakieś informacje
make subject
start learning
Uczynić temat
make a suggestion
start learning
wysuwać propozycję
fail a subject
start learning
Niepowodzenie tematu
go to a lecture
start learning
Idź na wykład
go to class
start learning
iść do klasy
do your best
start learning
jak najlepiej,

You must sign in to write a comment