7. Stories from history

 0    80 flashcards    martyna.maksimowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Cięciwa
start learning
bow string
rozrzucić, rozproszyć
start learning
scatter
zrównać z ziemią
start learning
reduce to ashes
obalić (handel niewolnikami)
start learning
abolish (the slave trade)
otworzyć drogę handlową
start learning
open up trade
przynieść pokój tej ziemi
start learning
bring peace to this land
podbić
start learning
conquer
bezwzględny wojownik
start learning
ruthless warlord
przetrwać
start learning
prevail
podanie historyczne
start learning
account
tak się mówi
start learning
so the story goes
opowiada swoją własną wersję (poparte faktami)
start learning
tells its own story
wersja z pierwszej ręki
start learning
the inside story
ciągle ta sama historia
start learning
the same old story
dwie strony medalu, dwie wersje
start learning
two sides of every story
najechać
start learning
invade
rozkazywać, nakazywać
start learning
command
zgromadzić
start learning
amass
podporządkować Grecję Persji
start learning
bring Greece under Persian control
wygnany
start learning
exiled
opór
start learning
resistance
wahać się
start learning
hesitate
podporządkować się do
start learning
submit to
wymagać
start learning
require
We wszystkich aspektach, pod każdym względem
start learning
in all respects
poddani
start learning
subjects
rozkaz, przykazanie
start learning
commandment
uciec, zbiec
start learning
flee
stracić okazję
start learning
miss the boat / blow your chance / lose an oportunity
otrzymać korzystną ofertę
start learning
get your break / achieve great success by luck
nic nie idzie po twojej myśli
start learning
nothing goes your way / have a period of bad luck
trafić w dziesiątkę
start learning
hit the jackpot / have a big piece of luck
Odkryć, odkopać
start learning
uncover/unearth
stworzyć więź emocjonalną
start learning
form emotional attachment/bond
ktoś, kto utrzymuje finansowo dom
start learning
economic provider for the household
ostry, gorzki (pogląd)
start learning
pretty harsh (view)
to nie o to chodziło
start learning
this wasn't actually the case
kopać
start learning
dig
na wykopaliskach
start learning
on a dig
wydobyć coś, odzyskać (z trudem)
start learning
retrieve
zakładając (z góry)
start learning
assume
zakładając, że
start learning
assuming
dzbanek
start learning
jug
zadać sobie dużo trudu do zrobienia czegoś
start learning
go to the trouble of doing sth
bez względu na coś
start learning
regardless of sth
właściwy, odpowiedni
start learning
proper
intensywny
start learning
intense
plaga
start learning
plauge
susza
start learning
drought
upadek, spadek
start learning
decline
precyzyjnie, dokładnie
start learning
precisely
wprawia w ruch cały łańcuch zdarzeń
start learning
to set off a chain of events
plony, zbiory
start learning
crops
odyseja
start learning
odyssey
wytrzymały
start learning
sturdy
krzepki, zdrowy
start learning
robust
szkicowy
start learning
sketchy
zarośla
start learning
scrub
podejrzenie, przypuszczenie
start learning
inkling
zająć zaszczytne miejsce
start learning
take pride of place
mieć satysfakcję, frajdę
start learning
take pride in
duma, pycha przysłania niebezpieczeństwa
start learning
pride comes before a fall
schować dumę (do kieszeni)
start learning
swallow our pride
chlubić się czymś
start learning
pride yourself on sth
armata
start learning
cannon
sztabka (np. złota)
start learning
ingot
muszkiet
start learning
musket
rufa (statku)
start learning
stern
wrak statku/katastrofa morska
start learning
shipwreck
śródlądowy
start learning
inland
sekretarz, urzędnik
start learning
clerk
potwierdzenie
start learning
acknowledgement
prom kosmiczny
start learning
space shuttle
pomysłowość
start learning
ingenuity
przepiękny, wyśmienity
start learning
exquisite
oszałamiający, zadziwiający
start learning
staggering
nieprawdopodobny
start learning
improbable
niewyobrażalne bogactwo
start learning
unimaginable wealth
niegościnny, nieprzyjazny
start learning
inhospitable
niezamieszkały
start learning
uninhabited

You must sign in to write a comment