6th March 2014

 0    13 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
baleary
start learning
Balearic Islands; a group of islands in the western Mediterranean Sea, including IBIza, Majorca 9madzorka, maJorka/, and Minorca /mnorka/, which belong to Spain
mięśnie pośladków
start learning
gluteal muscles; glut muscles, butt muscles
bazylia
start learning
basil /basil/ AmE/beisil/
konopie
start learning
hemp U
marihuana
start learning
marijuana, cannabis
komunikator internetowy
start learning
Instant Messenger
lędźwie
start learning
loins
w dodatku
start learning
in addition to the bad thing already mentioned We missed the bus, and on top of that it started raining.
On top of everything else, I now have to go to work next Saturday!
klechda
start learning
stare podanie, baśń; fairy tale
list żelazny- zgodnie z kodeksem postępowania karnego specjalny dokument, wydawany przez właściwy miejscowo sąd okręgowy, zapewniający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania. Jeśli zaś zapadnie wyrok skazujący,
List żelazny gwarantuje oskarżonemu wolność
start learning
letter iron-under the Code of Criminal Procedure a special document issued by the competent local court district, providing the defendant to remain at liberty until the final completion of the procedure. If the verdict sentencing,
writ of protection!!!
przyczynił się
start learning
CONtributed
pomocniczy
start learning
anCIllary
mieć coś w zasięgu ręki
start learning
to have sth at your fingertips

You must sign in to write a comment