5. praca

 0    80 flashcards    krakers4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kariera, życie zawodowe
start learning
career
praca / zawód
start learning
job / profession
praca, zajęcie
start learning
occupation
praca fizyczna / umysłowe
start learning
physical / mental work
pewna, stabilna praca
start learning
secure job
praca zmianowa / w nie normowanym czasie / stałych godzinach
start learning
shift / flexitime / nine-to-five work
praca dorywcza / stała / wakacyjna / na część etatu / na cały etat
start learning
temporary / permanent / holiday / part-time / full-time
dobrze / źle płatna praca
start learning
well / badly-paid work
ogłoszenie
start learning
advertisement / advert /ad
formularz zgłoszeniowy
start learning
application form
gotowy na rozmowę kwalifikacyjną
start learning
available for an interview
mieć świadomość różnic kulturowych
start learning
be aware of differen cultures
list motywacyjny
start learning
Covering Letter
sprawdzić czyjeś referencje
start learning
check one's references
życiorys
start learning
CV
zatrudnić
start learning
employe
dołączyć do listu
start learning
enclose with a letter
mieć stopień (naukowy) z
start learning
have a degree in
być niekaranym
start learning
have no criminal record
posiadać certyfikat / dyplom z
start learning
have a certificate / diploma in
dział kadr, kadry
start learning
human resources
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
oferta pracy
start learning
Job offer
umiejętności społeczne
start learning
people /social skills
cechy / przymioty osobiste
start learning
personal qualities
zapewnić pełne szkolenie
start learning
provide full training
rekrutować
start learning
recruit
kwalifikacje
start learning
qualifications
szkolić
start learning
train
wolny etat
start learning
vacancy
być odpowiedzialnym za
start learning
be in charge of
służbowy telefon
start learning
company phone
pokryć koszty dojazdu
start learning
cover travel expenses
zwolnić / wylać z pracy
start learning
dismiss / fire
zarabiać na życie
start learning
do something for a living
obowiązki
start learning
duties
zarabiać pieniądze
start learning
earn /Make Money
dostać awans
start learning
get a promotion
posiadać / zdobyć doświadczenie
start learning
have / gain experience
biuro pośrednictwa pracy
start learning
job centre
satysfakcja zawodowa
start learning
job satisfaction
ubezpieczenie zdrowotne
start learning
medical insurance
emerytura, renta
start learning
pension
emeryt, rencista
start learning
pensioner
stanowisko, posada
start learning
position / post of
perspektywy
start learning
prospects
wymagania
start learning
requirements
cześć na emeryturę
start learning
retire
wynagrodzenie
start learning
salary
wziąć dzień wolny
start learning
take a day off
wziąć urlop macierzyński / ojcowski / wychowawczy
start learning
take maternity / paternity / parental leave
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
płacę
start learning
wage
aktor
start learning
actor
aktorka
start learning
actress
kandydat
start learning
candidate / applicant
szef
start learning
boss
pokojówka
start learning
chambermaid
kelner
start learning
waiter
przełożony
start learning
supervisor
magazynier
start learning
storeroom assistant
żołnierz
start learning
soldier
niania
start learning
nanny
kierownik
start learning
manager
pracodawca
start learning
employer
pracownik
start learning
employee
lekarz
start learning
doctor
być na kursie z
start learning
take up a course in
godziny pracy
start learning
working hours
opiekun do dzieci
start learning
babysitter
wychowawca kolonijny
start learning
camp counsellor
kolega z pracy
start learning
colleague
zbieracz owoców
start learning
fruit picker
przedstawiciel handlowy
start learning
Salesperson
pielęgniarka szkolna
start learning
school nurse
pracownik niewykwalifikowany
start learning
unskilled worker
inspektor sportowy /pływacki
start learning
Sports / Swimming instructor
współpracownik
start learning
co-worker
kelnerka
start learning
waitress

You must sign in to write a comment