5 technology

 0    241 flashcards    bogpab
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wskazać
start learning
to point
zorganizować, planować
start learning
arrange
podnieść
start learning
pick up
odbiór z lotniska
start learning
the airport pick up
opisać coś komuś
start learning
describe sth/sb to sb
instrukcja, szkolenie z czegoś
start learning
instruction in sth
wytop
start learning
melt
wahać się
start learning
hesitate
jednorazowa
start learning
one-off
zjawisko
start learning
phenomenon
natłok informacji
start learning
infoglut
bagno
start learning
swamp
zawalić kogoś pracę
start learning
swamp with
zwrotny mail
start learning
vast amount of email
istotny
start learning
crucial
krótki, zwięzły
start learning
brief
streszczać
start learning
summarize
przycisk odpowiedzi
start learning
replay button
pilny
start learning
urgent
wykrzyknik
start learning
exclamation mark
skrzynka pocztowa
start learning
mail box
błahy
start learning
fiddling
błahy
start learning
trivial
trwający
start learning
ongoing
nadawca
start learning
broadcaster
nadawca
start learning
sender
adresat poczty
start learning
mail recipient
ogłoszenie
start learning
advert
śmieć,
start learning
junk
rozdrażniony, znudzony czymś
start learning
fed up with
przestrzegać kogoś przed czymś
start learning
warn sb about sth
ostrzegać kogoś przed sth
start learning
warn sb against sth
dostawca
start learning
provider
Zastanawiam się, czy
start learning
I wonder of
badanie, ankieta
start learning
survey
przeprowadzać
start learning
to conduct
bezsprzecznie
start learning
unquestionably
magazynowanie, pamięć
start learning
storage
podkreślać
start learning
emphasise
etykieta
start learning
label
preferowane
start learning
preferred
odzyskać
start learning
retrieve
być na bieżąco
start learning
be up to date
włączyć
start learning
launch
zgłoszenie
start learning
notification
wada
start learning
drawback
I nie mogę się doczekać
start learning
I can't wait for
przez całą drogę
start learning
all the way down
Zrób zdjęcie mnie
start learning
take photo of me
strzałka
start learning
arrow
napęd pamięci flash
start learning
flash-drive memory
rozmowy dalekobieżne
start learning
distance Phone call
Wiadomość tekstowa, sms
start learning
text message
telefon komórkowy
start learning
cell phone
podłącz
start learning
plug in
wyjąć wtyczkę
start learning
plug out
wycofać, wypłacić
start learning
withdraw
przenosić się
start learning
transfer
licznik, lada
start learning
counter
numer pin
start learning
pin number
wygnać, wydalać (ze szkoły
start learning
expel
lodowiec
start learning
glacier
zawiesić
start learning
suspend
powódź, zalewać
start learning
flood
za darmo
start learning
for free
zastraszyć
start learning
intimidate
przerażający
start learning
intimidating
być w kontakcie
start learning
to touch base
kontaktować się z kimś
start learning
to catch up with sb
wcisnął przycisk
start learning
hit a button
siostrzenica
start learning
niece
robić zakupy czegoś
start learning
to shop for sth
urządzenie
start learning
device
urządzenie
start learning
appliance
w potrzebie
start learning
in need
niedrogie
start learning
affordable
natychmiastowy
start learning
instant
przekazywać wiadomość
start learning
to messenger
nie zabijaj posłańca
start learning
don't blame the messenger
zakup, zakupić
start learning
purchase
przyzwyczaić się do czegoś
start learning
get used to
powiększać
start learning
enlarge
dzięki komuś / czemuś
start learning
thanks to sb/sth
wynalazek
start learning
invention
pod rząd, kolejno
start learning
in a raw
Eleganckie etui
start learning
sleek case
Innowacyjny
start learning
innovative
podczas gdy
start learning
whilst
Zastanawiać się
start learning
Wonder
przez
start learning
via
skopiować na
start learning
copy on
ogrodzenie
start learning
enclosure
jak zwykle
start learning
as usual
Zapłać u owiec
start learning
Pay in sheep
trójwymiarowy
start learning
three-dimensional
kształt
start learning
shape
warstwa
start learning
layer
proszek
start learning
powder
rozcieńczalnik
start learning
thinner
rozpad, rozkładać się
start learning
decay
stosowanie, zwyczaj
start learning
usage
naukowiec
start learning
scientist
sztuczny
start learning
arificial
zajmować się
start learning
work on
sanki
start learning
sled
dotyk palca
start learning
touch of the finger
wyjąć wtyczkę
start learning
unplug
gniazdo
start learning
socket
zastąpić
start learning
replace
do recyklingu
start learning
to recycle
używać do
start learning
use for
tak długo jak
start learning
as long as
O ile
start learning
SO long as
pod warunkiem że
start learning
Providing
pod warunkiem że
start learning
provided that
pod warunkiem, że
start learning
on the condition that
przypuszczać
start learning
suppose
zakładając, że
start learning
supposing that
a co jeśli
start learning
what if
W przypadku
start learning
in case of
choćby, nawet jeśli
start learning
even if
czy
start learning
whether or not
raz, że została wykonana
start learning
once that was done
kiedy skończyliśmy
start learning
once we finished
najpierw
start learning
at first
przede wszystkim
start learning
first of all
chętnie na coś
start learning
keen on
być chętnym do czegoś
start learning
be keen on sth
scalanie
start learning
merging
instrukcja obsługi
start learning
manual
przeciągać do
start learning
drag to
monotonny
start learning
monotonous
żmudny
start learning
arduous
kontaktować się
start learning
keep in touch
dostosować
start learning
adjust
Szeroki zakres
start learning
wide range of
pamiętać o
start learning
bear in mind
błyskawiczna wiadomość
start learning
instant message
udostępnianie plików
start learning
file sharing
Zestaw słuchawkowy
start learning
headset
słuchawki
start learning
earphones
gniazdo słuchawkowe
start learning
jack
połączenie głosowe
start learning
sound connection
budowany
start learning
built-in
obecnie
start learning
nowadays
technophobe
start learning
technophobe
Technophile
start learning
Technophile
umiejętności obsługi komputera
start learning
computer literate
zapora sieciowa
start learning
Firewall
arkusz kalkulacyjny
start learning
Spreadsheet
gwarancja
start learning
warranty
baza danych
start learning
database
pobrać z
start learning
download from
pobierz na
start learning
download on
przesłać do
start learning
upload to
konkurować
start learning
compete
konkurencyjny
start learning
competitive
wpływowy
start learning
influential
nowatorski
start learning
cutting edge
szkodliwy
start learning
harmful
punkt zwrotny
start learning
breakthrough
stacjonarny
start learning
landline
dokonać przełomu
start learning
make a breakthrough
stawka
start learning
rate
nudny
start learning
tedious
opowieść
start learning
tale
spełniać
start learning
fulfil
czytnik
start learning
e book reader
wirus
start learning
virus
trojan
start learning
Trojan
przewidywać
start learning
anticipate
pozycja, rzecz
start learning
item
nadzorować
start learning
oversee
nadzorować
start learning
invigilate
Łączyć
start learning
Merge
supernowoczesny
start learning
state of the art
Cyfrowy numer
start learning
Digital number
przenośne urządzenie
start learning
portable device
pole bitwy
start learning
battlefield
walczyć
start learning
struggle
przewaga konkurencyjna
start learning
competitive advantage
papier elektroniczny
start learning
electronic paper
sprzedawca
start learning
vendor
producent
start learning
monufacturer
oszałamiający
start learning
staggering
osiadły
start learning
sedentary
zapach
start learning
scent
wyrafinowany
start learning
sophisticated
najnowocześniejszy
start learning
High tech
nadbagaż
start learning
excess baggage
otyłość
start learning
obesity
otyły
start learning
obese
starszy człowiek korzystający z internetu
start learning
Silver sufer
uderzać czułe punkty
start learning
push somebody's buttons
nie uderzaj w moje czułe punkty
start learning
don't push my buttons
pracować na wysokich obrotach
start learning
be firing on all cylinders
wyrzucić eter
start learning
heat the airwaves
lata świetlne do przodu
start learning
light years ahead
dokuczać
start learning
bother
nieznany
start learning
unfamiliar
wydać na
start learning
spend on
krewni
start learning
relatives
ustanawiać
start learning
establish
dostarczać
start learning
provide
wygłaszać, dostarczać
start learning
deliver
niezdecydowany
start learning
undecided
wahający się
start learning
hesitant
być skierowanym do
start learning
be aimed at sb
czas wolny
start learning
spare time
być świadkiem
start learning
witness
rozległy
start learning
vast
rywal
start learning
rival
oczywisty
start learning
obvious
plusy i minusy
start learning
pros and cons
przełomowy
start learning
ground breaking
urządzenie sterujące
start learning
controller
talent
start learning
talent
wyzwanie
start learning
challenge
wydawać
start learning
release
Oczekiwać
start learning
Look forward to
zestaw
start learning
set
przenośny
start learning
hand held
przenośny
start learning
portable
chętny
start learning
eager
stara panna
start learning
spinster
telefon na kartę
start learning
pay as you go
wtrącić
start learning
throw in
zużyć coś
start learning
use something up
przenośny twardy dysk
start learning
portable hard drive
utworzyć
start learning
set up
doganiać
start learning
catch up
wyrzucić
start learning
throw away
traktuje się jako
start learning
is treated as
pozbyć
start learning
rid
pozbyć się czegoś
start learning
get rid of something
poczta tradycyjna
start learning
snail mail
nieaktualne
start learning
out of date
staroświecki
start learning
old fashioned
fantastyczny
start learning
fabulous
jesteś coraz lepszy
start learning
you are getting good
jest coraz goręcej
start learning
it getting hot

You must sign in to write a comment