5 Recruitment

 0    91 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rekrutacja
start learning
recruitment
etap
start learning
stage
list motywacyjny
start learning
covering letter
przeciętny
start learning
average
CV
start learning
resume
niskie stanowisko
start learning
junior position
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
pustka
start learning
vacancy
wyższe stanowisko
start learning
senior position
wykonać
start learning
carry out
wykres
start learning
chart
albo... albo...
start learning
either... or...
czy
start learning
whether
ustalić
start learning
establish
wewnętrzny
start learning
internal
z boku
start learning
sideways
zakres obowiązków
start learning
job description
badać
start learning
examine
stanowisko
start learning
post
naprawdę, istotnie, faktycznie
start learning
indeed
sprawdzać
start learning
follow up
być nominowanym do czegoś
start learning
to be shortlisted for sth
wstępny
start learning
preliminary
wywierać na kimś wrażenie
start learning
impress sb
wycinek
start learning
extract
przeznaczony dla początkujących
start learning
entry-level
przkazywać coś na coś
start learning
contribute sth to sth
zbierać fundusze
start learning
fundrise
przynieść czemuś korzyść
start learning
benefit sth
okazja, sposobność
start learning
opportunity
szeroko, wszechstronnie
start learning
extensively
przekonany o czymś
start learning
convinced of sth
wakacje
start learning
vacation
w rezultacie
start learning
consequently
odpowiedni
start learning
suitable
zyskiwać na czymś
start learning
gain from sth
szukać
start learning
seek
ustny
start learning
oral
dowodzić
start learning
prove
cenny
start learning
valuable
ilość
start learning
volume
realizować
start learning
pursue
sieć
start learning
network
postęp
start learning
advancement
osoba z inicjatywą
start learning
self-starter
łatwo przystosowujący się do nowych warunków
start learning
adaptable
zostawać
start learning
stay on
praca naukowa
start learning
dissertation
wyróżniony
start learning
awarded
doktorancki
start learning
post-graduate
podkreślać, akcentować
start learning
emphasize
zaprzeczać
start learning
contradict
nieistotny
start learning
irrelevant
pochodzenie
start learning
origin
porządnie, schuldnie
start learning
neatly
planować, projektować
start learning
lay out
zarys, szkielet
start learning
skeleton
praktyki
start learning
traineeship
wydział
start learning
faculty
utrzymanie, konserwacja
start learning
maintance
język ojczysty
start learning
mother tongue
istotny
start learning
relevant
referencje
start learning
references
zdolność
start learning
ability
odnosić się do
start learning
relate to
skromny
start learning
modest
stanowczy
start learning
assertive
wprowadzać w życie
start learning
implement
koordynować
start learning
coordinate
wymiana
start learning
exchange
staż
start learning
internship
być do kogoś uprzedzonym
start learning
be prejudiced against sb
brać na cel
start learning
target
kandydat
start learning
interviewee
sygnał do rozpoczęcia
start learning
cue
potwierdzać
start learning
confirm
na podstawie czegoś
start learning
on the basis of sth
stały
start learning
fixed
kompetentny, właściwy
start learning
competent
uprzedzony do kogoś
start learning
biased towards/against sb
być podobnym do kogoś
start learning
resemble sb
powieść się
start learning
succeed
dokładny, bezbłędny
start learning
accurate
gruntownie, zupełnie
start learning
thoroughly
stanąć na przeciw (np. sytuacji)
start learning
face
pamiętny
start learning
memorable
mierzyć
start learning
measure
oceniać
start learning
reviewe
dobra konsumpcyjne
start learning
consumer-goods
odpowiedni, stosowny
start learning
appropriate
pochlebny
start learning
complimentary

You must sign in to write a comment