4unit jobs

 0    221 flashcards    badi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
accountant
start learning
księgowy
Art restorer
start learning
konserwator dzieł sztuki
babysitter
start learning
opiekunka do dziecka
bank cashier
start learning
Kasjer banku
barrister
start learning
(UK) adwokat
beautician
start learning
kosmetyczka
civil servant
start learning
urzędnik państwowy
composer
start learning
kompozytor
construction worker
start learning
murarz/ robotnik budowlany
counsellor
start learning
psycholog
customer service advisor
start learning
pracownik działu obsługi klient
dustman
start learning
śmieciarz
refuse collector
start learning
śmieciarz
Fashion designer
start learning
Projektant mody
fitness instructor
start learning
instruktor fitness
flight attendant
start learning
stewardessa
graphic designer
start learning
grafik
insurance agent
start learning
agent ubezpieczeniowy
interpreter
start learning
tłumacz ustny
museum curator
start learning
Kurator muzeum
nurse
start learning
pielęgniarka
plumber
start learning
hydraulik
receptionist
start learning
recepcjonista/recepcjonistka
sales rep
start learning
Przedstawiciel handlowy
sales representative
start learning
przedstawiciel handlowy
software designer
start learning
programista
stockbroker
start learning
makler giełdowy
traffic warden
start learning
kontlorer opłat parkingowych/ste miejska
translator
start learning
tłumacz pisemny
travel agent
start learning
pracownik biura podróży
truck driver
start learning
kierowca ciężarówki
web designer
start learning
projektant stron www
badly-paid
start learning
słabo płatna
Blue-collar
start learning
pracownik fiZyczny
caring
start learning
zwiąZany z opieką
challenging
start learning
trudny, stanowiący wyzwanie
creative
start learning
twórczy
demanding
start learning
wymagający
full-time
start learning
pełen etat
hight-powered
start learning
odpowiedzialny, ważny
lucrative
start learning
dobrze płatna / lukratywna
manual
start learning
fizyczny/ręcZny
part-time
start learning
w niepełnym wymiarze godzin/niepełny etat
menial
start learning
niewymagajacy kwalfikacji
permanent
start learning
stały
profitable
start learning
dochodowy
repetitive
start learning
monotonny
rewarding
start learning
satysfakcjonujący / opłacalny
temporary
start learning
Tymczasowy
voluntary
start learning
charytatywny
well-paid
start learning
dobrze płatna
white-collar
start learning
umysłowa praca itd
accounts
start learning
dział księgowości
customer service
start learning
dział obsługi klienta
Human resources
start learning
dział kadr
marketing
start learning
dział marketingu
Public relations
start learning
dział kreujacy wiZerunek firmy
research &development
start learning
dział Badania i Rozwój
sales
start learning
dział sprzedaży
apprentice
start learning
czeladnik
boss
start learning
szef
CEO(chief executive officer)
start learning
dyrektor zarzadzajacy
co-worker
start learning
współpracownik
colleague
start learning
kolega lub koleżanka z pracy
finance director
start learning
Dyrektor Finansowy
intern
start learning
stażysta
interviewer
start learning
osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne
linę manager
start learning
bezpośredni przełożony
management
start learning
zarząd
managing director
start learning
dyrektor zarządzający/nie skrót
PA (Personal assistant)
start learning
PA (osobisty asystent)
recruiter
start learning
osoba rekrutująca pracowników
staff
start learning
personel
subordinate
start learning
podwładny
superior
start learning
przełożony zwierzchnik
trainee
start learning
praktykant/osoba w trakcie szkolenia
volunteer
start learning
wolontariusz
workaholic
start learning
pracoholik
(annual) bonus
start learning
(Roczne) premia
(annual) income
start learning
(Roczny dochód
back pay
start learning
zaległa zapłata
child benefit
start learning
zasiłek na dzieci
commission
start learning
prowizja
earn
start learning
zarabiać
interest
start learning
odsetki
on the dole
start learning
na zasiłku
pay
start learning
płaca
pay rise
start learning
podwyżka
pension
start learning
emerytura
pension plan
start learning
plan emerytalny
profit
start learning
zysk zarobek
salary slip
start learning
pasek wynagrodzenia
shares
start learning
udziały akcje
(starting) salary
start learning
(pocZątkowe) wynagrodzenie
tip
start learning
napiwek
unemployment benefit/dole
start learning
zasiłek dla bezrobotnych
wage
start learning
płaca / zarobki tygodniowa godzinna
employ
start learning
zatrudniać
employee
start learning
pracownik
employer
start learning
pracodawca
employment
start learning
zatrudnienie
get on with your work
start learning
kontynuować pracę
work for (a company)
start learning
pracować w firmie
workplace
start learning
miejsce pracy
apply for the position of
start learning
ubiegać się o prace na stanowisku
candidate
start learning
kandydat
career choice
start learning
wybór zawodu
career in
start learning
kariera w jakiejś dZieDzinie
contract
start learning
umowa
employment agency
start learning
agencja pośrednictwa pracy
employment prospects
start learning
perspektywy zatrudnienia
enter the job/labour market
start learning
wejść na rynek pracy
Job centre
start learning
urZąd pracy
Job interview
start learning
Rozmowa kwalifikacyjna
Job offer
start learning
Oferta pracy
position/post
start learning
posada
reference
start learning
referencje
recruitment process
start learning
proces rekrutacji
requirements
start learning
wymagania
take on/hire
start learning
zatrudnić
the Job involves
start learning
Praca polega na
vacancy
start learning
wakat
achievment
start learning
osiągnięcie
be fluent in
start learning
biegle znać
committed
start learning
oddany zaangażowany
communication skills
start learning
umiejętności komunikacyjne
competent
start learning
kompetentny
conscientious
start learning
sumienny skrupulatny
efficient
start learning
wydajny
experience in a field
start learning
doświadczenie w dziedzinie
flexibility
start learning
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
goal-oriented
start learning
nastawiany na cel
highly skilled/qualified/motivated
start learning
wysokich umiejętności / kwalifikacjach / motywowane
industrious
start learning
prPrzedsiębiOrczy
initiative
start learning
inicjatywa
Job experience
start learning
Doświadczenie zawodowe
proactive
start learning
aktywny pełen inicjatyw
qualifications
start learning
kwalifikacje
reliable
start learning
solidny/nie zawodny
well-organised
start learning
dobrze zorganizowany
well-trained
start learning
dobrze wyszkolony
work well under pressure
start learning
umieć pracowac pod presją
working knowledge of sth
start learning
praktyczna znajomość czegoś
administrative work
start learning
kierowAnie zarządzanie
be in charge
start learning
odpowiedzialna za / nadzorować/być szefem
deal with
start learning
zajmować się czymś
delegate
start learning
roZdzielac obowiązki
go away on business
start learning
wyjeżdŻać służbowo
keep the books
start learning
prowadzi księgowosc
lead a team
start learning
stać na cZele Zespołu
management
start learning
zarządzanie
meet deadlines
start learning
dotrzYmywac terminów
perform Job duties
start learning
wykonywanie obowiązków służbowych
review sb's performance
start learning
ocenic wyniki cZyjeja pracy
supervise
start learning
nadzorować kontrolować
take calls
start learning
odbieranie połączeń
work in a team
start learning
,pracowac w zespole
work on your own
start learning
pracować samodzielnie działać na własną rękę
work to tight deadlines
start learning
pracowac dotrzymujac napiętych terminach
work overtime
start learning
Praca w godzinach nadliczbowych
do overtime
start learning
pracować w nadgodzinach
learn on the job
start learning
uczyć się zawodu w praktyce
Professional development
start learning
Rozwój zawodowy
retrain
start learning
przekwalifikować sie
workshops
start learning
warsztaty
Asap
start learning
Jak najszybciej
fyeo
start learning
poufne/do rąk własnych
fyi
start learning
do twojej wiadomości
be promoted
start learning
awansowac
Company car
start learning
Samochód służbowy
flexible working hours/ flexi time
start learning
elastyczny czas pracy /
(go on) a leave
start learning
(pójść) na urlop/zwolnienie
holiday pay
start learning
wynagrodzenie za czas urlopu
Job satisfaction
start learning
zadowolenie z Pracy
Job security
start learning
pewność stałego zatrudniienia
lunch hour
start learning
przerwa na lunch
maternity/paternity leave
start learning
Urlop macierzyński / ojcowski
perks
start learning
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
fringe benefits
start learning
świadczenia dodstkowe że strony pracodawcy
prospects of promotion
start learning
perspektywy awansu
sick leave
start learning
zwolnienie lekarskie
sick pay
start learning
zasiłek chorobowy/ wynagrodzenie za czaś choroby
take time off
start learning
wziąć wolne
take a day off
start learning
wziąć dzień wolny
work-life balance
start learning
równowaga pracy i życia (prywatnego)
be self-employed
start learning
pracowac na własny rachunek
build up your own business
start learning
stworzyć własną firme
do freelance work
start learning
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenie
do odd jobs
start learning
pracować dorywczo
Run your own business
start learning
prowadZić firme
set up (a Company)
start learning
założyć firmę)
work from home
start learning
pracować zdalnie z domu
(early) retirement
start learning
(wcześniejsza) emerytura
hand in your resignation/notice
start learning
złożyć rezygnacje / wypowiedzenie
Job loss
start learning
utrata pracy
lay off
start learning
zwolnić z pracy
make redundant
start learning
zwolnić/ zredukować
quit/resign
start learning
zwolnić się
redundancy
start learning
redukcja etatów
retire
start learning
przejść na emeryturę
sack/give the sack/fire
start learning
wyrzucić z pracy
voluntary redundancy
start learning
dobrowolne odejście Z pracy
cheap labour
start learning
tania siła robocza
exploit
start learning
wyzyskiwac
joblessness/unemployment
start learning
bezrobocie / bezrobocie
jobless/unemployed
start learning
bezrobotny
labour costs
start learning
koszty pracy
outsource
start learning
przekazywać produkcję innym fimom
overworked
start learning
przepracowany
sit in
start learning
strajk okupacyjny
strike
start learning
strajk
the unemployed
start learning
bezrobotni
Trade Union
start learning
Związek Zawodowy
big fish
start learning
Gruba ryba
call it a day
start learning
zakończyć pracę(na dany dzień)
climb the Corporate ladder
start learning
wspinać się po sZczeblach kariery
learn the ropes
start learning
naucZyć się fachu
pull a few strings
start learning
wykorzystać nieformalne kontakty
pull your weight
start learning
przyłożyć sie
red tape
start learning
biurokracja
think on your feet
start learning
podejmować sYbkie decyZję

You must sign in to write a comment