46 Smoking

 0    90 flashcards    29dexon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
grupa wpływu, nacisku
start learning
lobby
zakazać
start learning
ban, prohibit
przewinienie, wykroczenie
start learning
offence
grzywna
start learning
fine
uznać za nielegalne
start learning
outlaw
śmieci
start learning
litter
wyrzucić
start learning
discard, throw away
łatka
start learning
patch
pogorszyć
start learning
relapse
powrócić do nałogu
start learning
relapse
łaknienie, zachcianka
start learning
craving
smólka
start learning
tar
nieprzyjemny
start learning
nasty
drażliwość, poddenerwowanie
start learning
irritability
zaprzestać
start learning
quit
nalegać na wprowadzenie ustawy
start learning
press for legislation
domagać się swojego prawa do czegoś
start learning
assert one’s right to something
pociągać za sobą trzydzieści jeden ofiar
start learning
claim thirty one lives
zerwać z nałogiem
start learning
kick the habit
powstrzymać się od palenia
start learning
abstain from smoking
nałogowy palacz
start learning
confirmed smoker
czuć się zaspokojonym
start learning
feel satisfied
objawy kuracji odwykowej
start learning
withdrawal symptoms
zaburzenia żołądkowe
start learning
stomach discomfort
zwalczyć uzależnienie
start learning
overcome - dependence
wydarzenie, któremu można zapobiec
start learning
preventable event
odejść do lamusa
start learning
become a thing of the past
potężny
start learning
powerful
naciskać
start learning
press
zakaz
start learning
ban
karalny
start learning
punishable
ustalać
start learning
determine
zapewniać
start learning
assert
obrzydliwy
start learning
disguisting
wstręt
start learning
disgust
powód
start learning
motive
przekraczać coś
start learning
go beyond
bierny palacz
start learning
passive smoker
domagać się
start learning
claim
niedbale
start learning
carelessly
zapałka
start learning
match
proponowany
start learning
proposed
ograniczać
start learning
restrict
indywidualny
start learning
individual
konsumować
start learning
consume
substancja
start learning
substance
zdesperowany
start learning
desperate
wyłaniać się
start learning
emerge
zatrzymany
start learning
stuck
krwioobieg
start learning
bloodstream
zastąpić
start learning
replace
powstrzymać się od czegoś
start learning
abstain
przepowiadać
start learning
predict
otrzymać
start learning
receive
wycofanie
start learning
withdrawal
podjęcie pieniędzy z konta
start learning
withdrawal
nerwowość
start learning
nervousness
nielegalny
start learning
illegal
projekt ustawy
start learning
bill
pieścić się
start learning
bill
zapalać się
start learning
light up
motywacja
start learning
motivation
zmusić
start learning
force
zagrożenie pożarowe
start learning
fire hazard
Podpalacz
start learning
arsonist
kontrowersja
start learning
controversy
trwać
start learning
last
skuteczność
start learning
effectiveness
stopniowy
start learning
gradual
regulacja
start learning
adjustment
uzależniony
start learning
addicted
palacz
start learning
smoker
przedwczesna śmierć
start learning
premature death
metro
start learning
underground
zastąpienie
start learning
replacement
terapia zastępcza
start learning
replacement therapy
opisać
start learning
describe
uzależniony od papierosów
start learning
addicted to cigarettes
obchodzić się bez
start learning
do without
nawykowe gesty
start learning
habitual gestures
czyste powietrze
start learning
clean air
zatwardziali palacze
start learning
confirmed smokers
porzucić
start learning
discard
porzucona zapałka
start learning
discarded match
wysokie grzywny
start learning
heavy fines
lobby parlamentarne
start learning
parliamentary lobby
przewidywalne zdarzenie
start learning
preventable event
miejsca użyteczności publicznej
start learning
public places
samo destrukcyjny nawyk
start learning
self destructive habit
objawy odstawienia
start learning
withdrawal symptoms

You must sign in to write a comment