4.2. The Poles - our weak points

 0    73 flashcards    olga2016
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
słabsze strony
start learning
weaker points
chwalić
start learning
to praise
być postrzeganym
start learning
to be perceived
wpaniały naród
start learning
great nation
cechy charakteru
start learning
character traits
na naszą korzyść
start learning
in our favour
gościnność
start learning
hospitality
hojność
start learning
generosity
patriotyzm
start learning
patriotism
pięta achillesowa
start learning
Achilles heel
brak optymizmu
start learning
lack of optimism
ponury
start learning
gloomy
bez entuzajazmu
start learning
unenthusiastic
nieprzyjazny
start learning
unfriendly
zaufanie do własnych umiejętności
start learning
confidence in one's abilities
w trudnych chwilach
start learning
in times of trouble
fatalista
start learning
fatalist
skarżyć się, narzekać
start learning
to complain
zrzędzić
start learning
to grouch
być oskarżonym o
start learning
to be accused of
bez inicjatywy, przedsiębiorczości
start learning
un-enterprising
siedzieć z założonymi rękami
start learning
to sit on one's hands
czekać na instrukcje
start learning
to wait for instructions
stawiać czoło wyzwaniom
start learning
to tackle challenges
zazdrosny
start learning
envious
zaszufladkować, określić mianem
start learning
to label
człowiek sukcesu
start learning
achiever
złodziej
start learning
thief
oszust
start learning
cheat
typowa polska wada
start learning
classic Polish vice
lenistwo
start learning
laziness
próżniak, wałkoń
start learning
loafer
odpowiedzialność osobista
start learning
personal responsibility
trwonić czas, próżnować
start learning
to idle time away
świętowanie
start learning
celebrating
ucztowanie
start learning
feasting
spędzanie czasu na przyjęciach, prywatkach
start learning
partying
obowiązek
start learning
duty
wytrwały, uparty
start learning
persistent
ukończyć zadania
start learning
to complete tasks
przydzielać, wyznaczać
start learning
to assign
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
odsłaniać, ujawniać
start learning
to reveal
słaba znajomość języków obcych
start learning
poor knowledge of foreign languages
umiejętności praktyczne
start learning
practical skills
obsługiwać komputer
start learning
to operate a computer
korzystać z internetu
start learning
to use the Internet
telefon komórkowy
start learning
mobile phone
wysportowany
start learning
athletic
grać na instrumentach muzycznych
start learning
to play instruments
szachy
start learning
chess
brydż
start learning
bridge
jazda konna
start learning
horse-riding
jazda na nartach
start learning
skiing
pływanie
start learning
swimming
być kiepskim w czymś
start learning
to be lousy at sth
przetwarzać
start learning
to process
wiadomość, komunikat
start learning
message
sprzęt domowy
start learning
household equipment
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
start learning
Organization for Economic Cooperation and Development
wskazywać
start learning
to indicate
niedouczony, analfabeta
start learning
illiterate
interpretować dane
start learning
to interpret data
wykres, diagram
start learning
chart
dokonywać prostych obliczeń
start learning
to do simple calculations
stopa procentowa
start learning
the interest rate
niewiedza
start learning
ignorance
dynamiczny wzrost gospodarczy
start learning
dynamic economic growth
skuteczna konkurencja
start learning
effective competition
mentalność
start learning
mentality
wady narodowe
start learning
national faults
pozostawać w tyle
start learning
to lag behind
wyścig cywilizacyjny
start learning
civilisation race

You must sign in to write a comment