4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f

 0    90 flashcards    emihappylove
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ogłoszenie reklama
start learning
advert/advertisement
film animowany
start learning
cartoon
plotki o sławnych ludziach
start learning
celebrity gossip
chat show
start learning
chat show
film dokumentalny
start learning
documentary
artykuł wstępny
start learning
an editorial
moda
start learning
fashion
tytuł, nagłówek
start learning
headline
horoskop
start learning
a horoscope
wywiad
start learning
interview
żart
start learning
a joke
mass media
start learning
Media
kącik porad
start learning
problem page
teleturniej
start learning
quiz
historia wzięta z życia
start learning
real life story
recenzja
start learning
review
komedia sytuacyjna/kreskówka
start learning
sitcom
serial
start learning
soap opera
program telewizyjny
start learning
TV guide
prognoza pogody
start learning
weather forecast
strona internetowa
start learning
a website
kiść winogron
start learning
bunch of grapes
przepędzać
start learning
chase away
przyjść z ratunkiem
start learning
come to the rescue
dowód/ ślady
start learning
evidence
bajka
start learning
fairy tale
strach
start learning
fear
na szczęście
start learning
fortunately/luckily
zdrowieć
start learning
to get better
złotowłosa (postać z bajki)
start learning
Goldilocks
artykuły spożywcze
start learning
groceries
międzynarodowy
start learning
international
panika
start learning
panic
zdrowieć
start learning
recover
uciec
start learning
run off
znak ślad
start learning
sign
wiadomość tekstowa
start learning
text message
najnowsze wiadomości
start learning
updates
mieszkanie
start learning
apartament
poważnie uszkodzony
start learning
badly damaged
balkon
start learning
a balcony
pełzać
start learning
crawl
spaść z góry
start learning
fall out of the sky
niewiarygodny
start learning
incredible
właściciel(ka)
start learning
owner (ka)
żółw lądowy
start learning
tortoise
uniknąć
start learning
avoid
zderzenie
start learning
crash
płetwa
start learning
fin
ranny poszkodowany
start learning
injured
szczęki
start learning
jaws
zadrapanie
start learning
scratch
brzeg morza, jeziora
start learning
shore
wepchnąć
start learning
stuff
streszczenie podsumowanie
start learning
summary
gwałtownie skręcić
start learning
swerve
zawierać
start learning
to contain
okładka
start learning
cover
błyszczący
start learning
glossy
rozwiązanie
start learning
a solution
dla nastolatków
start learning
teen
mieć ochotę
start learning
fancy
zwrócić uwagę na
start learning
mind
kampus, miasteczko uniwersyteckie
start learning
campus
lista przebojów
start learning
chart
zdobyć doświadczenie
start learning
gain weight
przebój
start learning
a hit
przemysł branża
start learning
industry
dziennikarz
start learning
a journalist
zdecydować
start learning
make a decision
błąd
start learning
a mistake
wysunąć propozycje
start learning
make a suggestion
poznać nowych przyjaciół
start learning
make new friends
rozśmieszyć
start learning
make sb laugh
umożliwić coś
start learning
make sth possible
praktyczny
start learning
practical
producent
start learning
producer
kierować (firmą)
start learning
run (company)
dobrze funkcjonować
start learning
run smoothly
konserwator sprzętu, technik
start learning
technician
poślizgnąć
start learning
slip
uciekać
start learning
escaped
wywołać
start learning
caused
zmiana w pracy
start learning
shift
zamiast
start learning
instead
poważny
start learning
serious
świadek
start learning
a witness
przyśpieszał
start learning
speeding
zaprzeczać
start learning
disagree
działał
start learning
acted

You must sign in to write a comment