3.3 Learning foreign languages

 0    65 flashcards    Hillarion
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uczenie się języków obcych
start learning
learning foreign languages
konieczne
start learning
essential
niewielka szansa
start learning
slim chance
rynek pracy
start learning
job market
obywatel
start learning
a citizen
Unia Europejska
start learning
European Union (EU)
kraje członkowskie
start learning
member countries
dobra znajomość (języka)
start learning
good command
równe
start learning
equal
możliwości pracy
start learning
job opportunities
niechętny
start learning
unwilling
zatrudniać
start learning
to take on
możliwości zawodowe
start learning
career prospects
wielojęzyczny
start learning
multilingual
dostęp
start learning
access
korzystać z internetu
start learning
to use the Internet
kompetencja językowa
start learning
linguistic competence
kontakty międzyludzkie
start learning
interpersonal contacts
porozumiewać się
start learning
to communicate
czuć się pewnie
start learning
feel confident
zawrzeć nowe przyjaźnie
start learning
make new friends
poszerzać czyjeś horyzonty myślowe
start learning
broaden one's mind
korzystna inwestycja
start learning
profitable investment
korzyść
start learning
benefit
dobrze płatna praca
start learning
well-paid job
lekcje prywatne (korepetycje)
start learning
Private lessons
kurs językowy
start learning
a language course
podróżować za granicę
start learning
travel abroad
skuteczny
start learning
effective
opanować
start learning
to master
ułatwiać
start learning
to facilitate
wymiana studentów
start learning
Student exchange
obóz
start learning
a camp
wymowa
start learning
pronunciation
słownictwo
start learning
vocabulary
płynność
start learning
fluency
poznawać inne kultury
start learning
to get to know other cultures
język ojczysty
start learning
a mother tongue
publikacje naukowe
start learning
scientific publications
lotnictwo
start learning
aviation
kwalifikacje zawodowe
start learning
job qualifications
magiczny klucz
start learning
the magic key
niemiecki
start learning
German
rosyjski
start learning
Russian
francuski
start learning
French
włoski
start learning
Italian
portugalski
start learning
Portuguese
duński
start learning
Danish
holenderski
start learning
Dutch
szwedzki
start learning
Swedish
czeski
start learning
Czech
słowacki
start learning
Slovak
ukraiński
start learning
Ukrainian
grecki
start learning
Greek
węgierski
start learning
Hungarian
bułgarski
start learning
Bulgarian
turecki
start learning
Turkish
japoński
start learning
Japanese
chiński
start learning
Chinese
język ojczysty
start learning
a native language
język urzędowy kraju
start learning
the country's official language
powiedzieć coś po angielsku
start learning
say something in English
nie rozumieć hiszpańskiego
start learning
do not understand Spanish
nauka korespondencyjna
start learning
correspondence learning
poprawić umiejętności językowe
start learning
improve one's speaking skills

You must sign in to write a comment