3.2. a successful interview for a job

 0    65 flashcards    ananas53
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
a job interview
znalezienie pracy
start learning
finding a job
poszukujący pracy
start learning
job seeker
umiejętności
start learning
abilities/skills
dobra znajomość
start learning
good command
obsługiwać komputer
start learning
operate a computer
prawo jazdy
start learning
driving licence
twórczy, kreatywny
start learning
creative
ruchomy czas pracy
start learning
flexible hours
stanowczy, zdecydowany
start learning
determined
podanie o pracę
start learning
a letter of application for a job
życiorys
start learning
CV
oficjane spotkanie
start learning
formal meeting
odpowiedni
start learning
suitable
bezpośredni kontakt
start learning
direct contact
przyszły, potencjalny
start learning
prospective
pracodawca
start learning
employer
osoba poddana rozmowie kwalifikacyjnej
start learning
interviewee
rozstrzygający, decydujący
start learning
decisive
dobrze ubrany
start learning
well-dressed
zadbany
start learning
well-groomed
schludny
start learning
neat
szacunek
start learning
respect
naturalne zachowanie
start learning
natural behavior
ton głosu
start learning
tone of voice
kontakt wzrokowy
start learning
eye contact
prowadzić rozmowę podczas wykonywania ćwiczeń
start learning
to carry on conversation
wzbudzać
start learning
arouse
budzić czyjś zachwyt
start learning
to delight sb
wpadać w zachwyt
start learning
go into raptures
wzbudzać wrażenie
start learning
arouse impression
nerwowość
start learning
nervousness
ubiegający się o pracę
start learning
applicant
pewnie
start learning
firmly
jasno
start learning
clearly
w pełni
start learning
fully
chaotycznie
start learning
in a chaoticway
jąkać się
start learning
stammer
kłamać
start learning
lie
prawdziwie, szczerze
start learning
genuinely
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
pamiętać o czymś / brać coś pod uwagę
start learning
keep in mind
myśleć pozytywnie
start learning
think positively
list motywacyjny
start learning
covering letter
życiorys
start learning
resume
osiągnięcia
start learning
track record
poprzednie doświadczenia
start learning
previous experience
kwalifikacje
start learning
qualifications
cechy
start learning
qualities
wygląd
start learning
appearance
wygląd zewnętrzny
start learning
physical presentation
wyobraźnia
start learning
imagination
pomysłowość, zaradność
start learning
resourcefulness
zaangazowanie
start learning
commitment
zapał, energia
start learning
drive
poczucie humoru
start learning
sense of humor
kultura
start learning
cultural
dobre maniery
start learning
good manners
umiejętność słuchania
start learning
ability to listen
dojrzałość
start learning
maturity
ambicja
start learning
ambition
zaangażowanie
start learning
involvment
zatrudniać
start learning
recruit / employ
znaleźć kogoś odpowiedniego
start learning
find someone suitable
wybierać kandydatów
start learning
to select candidates

You must sign in to write a comment