3.2 A successful interview for a job

 0    69 flashcards    Hillarion
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
znalezienie pracy
start learning
finding a job
osoba poszukująca pracy
start learning
job-seeker
umiejętności
start learning
abilities/skills
dobra znajomość (np języka)
start learning
good command
obsługiwać komputer
start learning
operate a computer
prawo jazdy
start learning
driving licence
kreatywny
start learning
creative
ruchomy czas pracy
start learning
flexible hours
stanowczy, zdecydowany
start learning
determined
podanie o pracę
start learning
letter of application for a job
życiorys
start learning
CV
oficjalne spotkanie
start learning
formal meeting
odpowiedni
start learning
suitable
bezpośredni kontakt
start learning
direct contact
przyszły, potencjalny
start learning
prospective
pracodawca
start learning
an employer
osoba poddawana rozmowie kwalifikacyjnej
start learning
interviewee
dobrze ubrany
start learning
well-dressed
zadbany
start learning
well-groomed
schludny
start learning
neat
szacunek
start learning
respect
naturalne zachowanie
start learning
natural behavior
ton głosu
start learning
tone of voice
kontakt wzrokowy
start learning
eye contact
wzbudzać
start learning
arouse
przeprowadzić rozmowę
start learning
to carry on conversation
nerwowość
start learning
nervousness
osoba ubiegająca się o pracę
start learning
an applicant
pewnie
start learning
firmly
jasno
start learning
clearly
w pełni
start learning
fully
chaotycznie
start learning
chaotic
jąkać się
start learning
to stammer
kłamać
start learning
to lie
prawdziwie
start learning
genuinely
ubiegać się o pracę
start learning
to apply for a job
pamiętać o
start learning
keep in mind
myśleć pozytywnie
start learning
think positively
list, podanie o pracę
start learning
covering letter
życiorys (nie CV)
start learning
resume
śledzić osiągnięcia w życiu zawodowym
start learning
track records
poprzednie doświadczenia
start learning
previous experience
kwalifikacje
start learning
qualifications
cechy
start learning
qualities
wygląd
start learning
appearance
wygląd zewnętrzny
start learning
look, physical presentation
wyobraźnia
start learning
imagination
pomysłowość, zaradność
start learning
resourcefulness
zaangażowanie, poświęcenie
start learning
commitment
zapał, energia
start learning
drive
poczucie humoru
start learning
sense of humor
kultura
start learning
culture
dobre maniery
start learning
good manners
umiejętność słuchania
start learning
ability to listen
dojrzałość
start learning
maturity
ambicja
start learning
ambition
zaangażowanie
start learning
involvment
zatrudnić
start learning
to recruit/employ
znaleźć kogoś odpowiedniego
start learning
find someone suitable
wybierać kandydatów
start learning
to select candidates
prowizja
start learning
commission
wydatki miesięczne
start learning
outgoing
roczny dochód
start learning
annual income
nadgodziny
start learning
overtime
zasiłki
start learning
benefits, social security
renta
start learning
annuity
odszkodowanie
start learning
compensation
hipoteka
start learning
mortgage

You must sign in to write a comment