2c Work and lifestyle

 0    69 flashcards    MatiX
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
los
start learning
fate
pewien, pewny (przekonany o czymś)
start learning
certain
motyw, wzór
start learning
motif
szeroko, powszechnie
start learning
widely
konsekwencje
start learning
consequences
opowiadać szczegółowo
start learning
recount
absorbować, pochłaniać (uwagę)
start learning
preoccupy
literacki kanon
start learning
literary canon
zajmować się, podejmować
start learning
engage
legalizować, potwierdzić
start learning
validate
lament, opłakiwanie
start learning
lament
harówka, ciężka praca
start learning
drudgery
zastanawiać się, rozważać
start learning
contemplate
dostarczać, zapewniać
start learning
provide
uprawiać (np. ziemię, glebę)
start learning
cultivate
bajka ludowa
start learning
folktale
odwrócenie, radykalna zmiana
start learning
reversal
interesująco, co ciekawe
start learning
interestingly
zarozumialstwo, zarozumiałość
start learning
conceit
majątek ziemski, posiadłość
start learning
estate
chudy, szczupły, ubogi
start learning
meagre
niespodziewanie
start learning
unexpectedly
śmieszny, absurdalny
start learning
farcical
zamożny, majętny
start learning
affluent
przywilej, zaszczyt
start learning
privilege
obfity, pokaźny, znaczny
start learning
substantial
fundusz
start learning
fund
oświecenie, wyjaśnienie
start learning
enlightenment
odrzucać (pomoc), odtrącać (kogoś)
start learning
spurn
praca, robota, harówka
start learning
labour
pustkowie, odludzie
start learning
wilderness
postrzegać
start learning
perceive
durny, głupi
start learning
foolish
podziwiać
start learning
admire
skazanie
start learning
conviction
tytułowy
start learning
eponymous
bohaterka (w książce, filmie)
start learning
heroine
nieistotny
start learning
irrelevant
godziwy, przydatny
start learning
decent
hit kinowy, bestseller
start learning
blockbuster
codzienny, zwykły
start learning
day-to-day
z klasy średniej
start learning
middleclass
niepowodzenie
start learning
misadventure
naprawdę
start learning
truly
szeroki
start learning
broad
trwały
start learning
lasting
popierać
start learning
reinforce
zbliżać się
start learning
approach
apel, urok, atrakcyjność
start learning
appeal
zarozumiały
start learning
conceited
mieć coś wspólnego
start learning
to have in common
podsumowanie, streszczenie
start learning
summary
podtrzymywać
start learning
maintain
kłócić się, argumentować
start learning
argue
twierdzić, żądać
start learning
claim
odnosić się (do czegoś)
start learning
relate to
poprawić coś
start learning
work sth up
dać komuś dużo pracy
start learning
pile the work on sb
działać jak złoto
start learning
work a treat
ciężko pracować
start learning
work one's fingers to the bone
pracować bez przyczyny
start learning
work round the clock
codzienny, pospolity
start learning
workaday
poradzić sobie z czymś
start learning
to work sth through
mieć mnóstwo pracy do skończenia czegoś
start learning
to have one's work cut out
udawać się, sprawdzać się
start learning
work out
zauroczony, zaczarowany
start learning
enchanted
dziedzina, domena, kraina
start learning
realm
fundusz powierniczy
start learning
trust fund
zatwierdzony, zalegalizowany
start learning
validated

You must sign in to write a comment