27.02 POWTÓRKA DO 2210

 0    17 flashcards    Janusz1992
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
decline
We observed that our father had decline of his health.
start learning
rzeczownik, utrata, spadek,
Zauważyliśmy, że nasz ojciec tracił zdrowie.
decline
The Prime Minister declined to answer questions about his private life.
start learning
czasownik, spadać, maleć, odmawiać
Premier odmówił odpowiedzi na pytania o jego życie prywatne.
physician
start learning
rzeczownik, internista
assess
ESTIMATE, EVALUATE, RATE
start learning
czasownik, oszacować, ocenić
ESTIMATE, EVALUATE, RATE
acquire
PURCHASE, OBTAIN, BUY,
start learning
czasownik, nabyć, uzyskać
PURCHASE, OBTAIN, BUY,
display
DEMONSTRATE, SHOW, REVEAL
We can display emotions in different ways.
start learning
rzeczownik, wystawa, pokaz, prezentować, okazywać
DEMONSTRATE, SHOW, REVEAL
Możemy okazywać emocje na różne sposoby
asset
ADVANTAGE, VIRTUE
From that point of view his inexperience is an asset.
start learning
rzeczownik, atut, zaleta
ADVANTAGE, VIRTUE
Z tego punktu widzenia jego brak doświadczenia jest zaletą.
spiritual
start learning
przymiotnik, duchowy
cheese
start learning
ser żółty
gap
HOLE
start learning
rzeczownik, przerwa, luka,
HOLE
expense
COST, PRICE, SPEND-WYDAWAĆ, SPĘDZAĆ CZAS
When booking a plane ticket, you should also take into consideration some additional expenses, such as luggage fees.
start learning
rzeczownik, wydatek, koszt
COST, PRICE, SPEND-WYDAWAĆ, SPĘDZAĆ CZAS
Kupując bilet lotniczy, powinieneś również wziąć pod uwagę pewne dodatkowe wydatki, takie jak opłaty za bagaż
violent
He is a violent and unapproachable person.
start learning
przymiotnik, gwałtowny, agresywny
On jest agresywną i nieprzystępną osobą.
perceive
start learning
czasownik, postrzegać, spostrzegać
settlement
start learning
ugoda, porozumienie, osada
layer
start learning
warstwa, powłoka
tension
TENSE-NAPIETY, NERWOWY
start learning
rzeczownik, napięcie
TENSE-NAPIETY, NERWOWY
bend, bent, bent
He bent and kissed her on the forehead.
start learning
czasownik, schylać się, zginać
On schylił się i pocałował ją w czoło.

You must sign in to write a comment