26_04_2013

 0    18 flashcards    pkempkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie potrzebuję/muszę wstawać wcześnie rano w weekendy.
start learning
I don't need to wake up early in the morning on weekends. (general meaning); NOT specific
Nie potrzebuję/nie muszę pomagać Ci w tym zadaniu.
start learning
I needn't help you with this task.(in this particular case - w tym konkretnym przypadku)
popełnić samobójstwo
start learning
to commit suicide
morderstwo
start learning
homicide
wydział zabójstw
start learning
homicide department
Nie potrzebowałem/ nie musiałem zabukować stolika
start learning
I needn't have booked a table.- I didn't need to book a table.
Nie masz pozwolenia na palenie tutaj. Nie wolno tu palić
start learning
You're not allowed to smoke here.
(NIE) mieć pozwolenie/a na coś / zrobienie czegoś
start learning
to be (NOT) allowed to do sth
Nie wolno Ci pić w miejscach publicznych.
start learning
You are not allowed to drink alcohol in public places. (NIE mówimy: It is not allowed ...)
Nie wolno pić w miejscach publicznych.
start learning
It is not permitted to drink alcohol in public places.
mieć powinność coś zrobić
Powinienen przychodzić do pracy na czas. (ale i tak się spóźniam)
start learning
to be supposed to do sth
I'm supposed to come on time to work.
Uczniowe nie powinni używać komórek w klasie. (ale i tak używają)
start learning
Students are not supposed to use mobiles in the classroom.
Nie muszę podwozić Aleksa, bo jest na wakacjach.
start learning
I don't have to give Alex a lift because he's on holiday.
podwozić kogoś
start learning
to give sb a lift
być na wakacjach; pojechać na wakacje
start learning
to be on holiday; to go on holiday
w przeciwnym wypadku
start learning
otherwise
naprawdę
start learning
really
utknąć w godzinie szczytu
start learning
get caught in the rush hour

You must sign in to write a comment