25_03_2013

 0    19 flashcards    pkempkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czy załapałeś? czy zrozumiałeś?
start learning
did you get it?
nie załapałem, powtórz.
start learning
I didn't get it, repeat it.
Jego brat jest bardzo dobry z gramatyki.
start learning
His brother is very good with grammar.
wolałbym ... niż...
Wolałbym zjeść makaron od pizzy.
start learning
I would rather ... than...
I would rather eat pasta than pizza
Wolałbym umrzeć niż przeprosić Helen.
start learning
I'd rather die than apologize to Helen.
przepraszać
start learning
to apologize/ apologise to sb-se BrE-ze AmE
Czy możesz sprawdzić czy woda się gotuje.
start learning
Could you check IF the water is boiling.
Wolałbym się porozciągać niż iść na siłownię
start learning
I would rather stretch than go to the gym.
Czy wiesz czy zostało nam jakieś mleko?
start learning
Do you know if we have ANY milk (left)?
Byłem śmiertelnie znudzony i dlatego wyszedłem z klasy
start learning
I was bored to death, that's why I left the room
Gdybym miał więcej czasu, poszedłbym na basen.
start learning
If I had more time, I'd go to the pool.
Gdybym miał dużą rodzinę, miałbym dużo problemów.
start learning
If I had a big family, I'd have a lot problems.
Gdybym był tobą (na Twoim miejscu), poszedłbym do lekarza.
start learning
If I were you, I'd go to the doctor.
chciałbym być bogaty
start learning
I wish I were rich.
Chciałbym mieć dużo pieniędzy.
start learning
I wish I had a lot of money.
Chciałbym być Tobą
start learning
I wish I were you.
On chciałby być zdrowy.
start learning
He wishES he WERE healthy.
III conditional
Gdybym zdał moje końcowe egzaminy, rozpocząłbym studia w 2000.
start learning
If + Past Perfect (had + III), would + have + III form
If I had passed my final exams, I would have started my uni in 2000.
Gdybym kupił ten samochód, straciłbym dużo pieniędzy.
start learning
If I had bought this car, I would have lost a lot of money.

You must sign in to write a comment