21.02.17 Engineering

 0    30 flashcards    Dav
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

revamped by
start learning
przebudowana przez

Znany jako

a streamlined shape based on the aerodynamic helmets
start learning
opływowy kształt w oparciu o aerodynamicznych kaskach

It’s constructed from steel
start learning
Jest zbudowana ze stali

motor is capable of producing speeds in excess of 30mph
start learning
Silnik jest zdolny do wytwarzania prędkości przekraczające 30mph

also incorporating an eight-speed pedal bike gearing
start learning
również zawierające osiem-biegową przekładnię rowerową

A removable battery
start learning
Wymienną baterię

promises a range up to 50km
start learning
obiecuje zasięg do 50km

crack inspection
start learning
kontrola pęknięć

could help improve safety
start learning
może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa

reducing the need for tedious and difficult work
start learning
zmniejszenie zapotrzebowania na żmudnej i trudnej pracy

The technique is claimed to be more reliable
start learning
Technika ta jest uważana za bardziej wiarygodne

able to distinguish between cracks and harmless artefacts
start learning
w stanie odróżnić pęknięć i nieszkodliwe artefaktów

Inspection of nuclear infrastructure is vital to ensure its continued safe operation
start learning
Kontrola infrastruktury jądrowej ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jej dalszego bezpiecznego funkcjonowania

is particularly crucial
start learning
Jest to szczególnie istotne

this feature assigns a confidence level to a detected crack
start learning
Ta funkcja przypisuje poziom zaufania do wykrytego pęknięcia

3D printing makes further advances as rapid prototyping tool
start learning
Druk 3D czyni dalsze postępy jako narzędzia szybkiego prototypowania

Despite all the excitement around its use
start learning
Pomimo całej ekscytacji wokół jego stosowania

increasing reliance on rapid prototyping technologies.
start learning
narastające poleganie na technologii szybkiego prototypowania.

Being able to rapidly model, build and evaluate new components
start learning
Będąc w stanie szybko modelować, budować i oceniać nowe komponenty

In Formula One cars are adjusted between each race
start learning
W Formule Jeden samochody są dostosowane między każdym wyścigu

car is essentially a prototype
start learning
Samochód jest w zasadzie prototyp

where companies are increasingly relying on
start learning
gdy przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z

That means a huge step forward in accuracy,
start learning
Oznacza to ogromny krok naprzód w dokładności,

to achieve the desired appearance
start learning
celu uzyskania pożądanego wyglądu

a suitable process for manufacturing the final product
start learning
Odpowiedni proces do produkcji produktu końcowego

be conventionally
start learning
być konwencjonalnie/umownie/standardowo

insert with an internal lattice structure
start learning
wkład ze strukturą siatkową

want to dial in settings
start learning
Aby wybrać w ustawieniach

enabling prototypes to be built more quickly
start learning
umożliwiając prototypy szybciej zbudowany


You must sign in to write a comment