21.02.17 Engineering

 0    30 flashcards    Dav
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
revamped by
start learning
przebudowana przez
Known as
start learning
Znany jako
a streamlined shape based on the aerodynamic helmets
start learning
opływowy kształt w oparciu o aerodynamicznych kaskach
It’s constructed from steel
start learning
Jest zbudowana ze stali
motor is capable of producing speeds in excess of 30mph
start learning
Silnik jest zdolny do wytwarzania prędkości przekraczające 30mph
also incorporating an eight-speed pedal bike gearing
start learning
również zawierające osiem-biegową przekładnię rowerową
A removable battery
start learning
Wymienną baterię
promises a range up to 50km
start learning
obiecuje zasięg do 50km
crack inspection
start learning
kontrola pęknięć
could help improve safety
start learning
może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa
it reducing the needed time for tedious and difficult work
start learning
skraca czas potrzebny na żmudną i trudną pracę
The technique is claimed to be more reliable
start learning
Technika ta jest uważana za bardziej wiarygodną
able to distinguish between cracks and harmless artefacts
start learning
w stanie odróżnić pęknięć i nieszkodliwe artefaktów
Inspection of nuclear infrastructure is vital to ensure its continued safe operation
start learning
Kontrola infrastruktury jądrowej ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jej dalszego bezpiecznego funkcjonowania
is particularly crucial
start learning
Jest to szczególnie istotne
this feature assigns a confidence level to a detected crack
start learning
Ta funkcja przypisuje poziom zaufania do wykrytego pęknięcia
3D printing makes further advances as rapid prototyping tool
start learning
Druk 3D czyni dalsze postępy jako narzędzia szybkiego prototypowania
Despite all the excitement around its use
start learning
Pomimo całej ekscytacji wokół jego stosowania
increasing reliance on rapid prototyping technologies.
start learning
narastające poleganie na technologii szybkiego prototypowania.
Being able to rapidly model, build and evaluate new components
start learning
Będąc w stanie szybko modelować, budować i oceniać nowe komponenty
In Formula One cars are adjusted between each race
start learning
W Formule Jeden samochody są dostosowane między każdym wyścigu
car is essentially a prototype
start learning
Samochód jest w zasadzie prototyp
where companies are increasingly relying on
start learning
gdy przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z
That means a huge step forward in accuracy,
start learning
Oznacza to ogromny krok naprzód w dokładności,
to achieve the desired appearance
start learning
celu uzyskania pożądanego wyglądu
a suitable process for manufacturing the final product
start learning
Odpowiedni proces do produkcji produktu końcowego
be conventionally
start learning
być konwencjonalnie/umownie/standardowo
insert with an internal lattice structure
start learning
wkład ze strukturą siatkową
want to dial in settings
start learning
Aby wybrać w ustawieniach
enabling prototypes to be built more quickly
start learning
umożliwiając prototypy szybciej zbudowany

You must sign in to write a comment