20_04_2013

 0    28 flashcards    pkempkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Powinnaś była im pomóc.
start learning
You ought to have helped them.
wydawać dźwięki
start learning
to make sounds
przestań wydawać te dziwne dźwięki
start learning
Stop making these strange sounds / noises.
(Naprawdę) powinieneś do niego zadzwonić.
start learning
You'd better call him.
(Naprawdę) powinieneś iść do swojego szefa.
start learning
You'd better go to your boss.
(Naprawdę) Lepiej nie pal w tym budynku.
start learning
You'd better NOT smoke in this bulding.
(Naprawdę) Nie powinieneś na nią krzyczeć.
start learning
You'd better not scream/ shout at her.
Lepiej się nie spóźnij. On tego nie lubi.
start learning
You'd better not be late. He doesn't like it.
wypełnić coś
start learning
to fill sth in
formularz, dokument
start learning
form
grill
start learning
Barbecue (BBQ)
zrobiliśmy/Mieliśmy grila na plaży.
start learning
We had a barbecue on the beach.
Wszyscy pasażerowie będą musieli wypełnić formularz imigracyjny.
start learning
All passengers will have to fill in an immigration form.
Musimy płacić za mieszkanie pod koniec każdego miesiąca.
start learning
We have to pay for the flat at the end of each month.
Muszę zamknąć samochód. Ta dzielnica jest niebezpieczna.
start learning
I've got to lock this car. = I have to lock this car. This district is dangerous.
muszę dzwonić do mojego szefa całkiem często.
start learning
I have to call my boss quite often.
Muszę zadzwonić do mojego szefa natychmiast.
start learning
I've got to call my boss immediately.
stypendium
start learning
scholarship
do jakiego miasta jedziesz?
start learning
What city are you going to?
pokrywać koszty
Firma pokryje koszty mojego przelotu.
start learning
to cover the costs
The company will cover the costs of my flight.
zakwaterowanie
start learning
accommodation
intensywny
intensywny kurs niemieckiego
start learning
intensive
intensive course in German
potrzebować coś zrobić
start learning
to need to do sth
Zazwyczaj potrzebujesz co najmniej dwóch godzin, żeby zameldować się przed odlotem.
start learning
You usually need to check in at least two hours before a flight leaves.
przynajmniej
start learning
at least
Nie potrzebuje brać kurtki. To będzie gorący dzień.
start learning
I don't need to take a jacket. It's going to be hot today.
Nie wolno ci tu palić
start learning
you mustn't smoke here
Nie musisz zamykać samochodu. Ta dzielnica jest bezpieczna.
start learning
You needn't lock the car. This district is safe.

You must sign in to write a comment