2015.09.30 old4

 0    18 flashcards    PGA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy to miejsce jest wolne
start learning
Is this sit taken
Czy masz coś przeciwko abym przeczytał twoją gazetę
start learning
Do you mind me reading your newspaper
Czy mogę otworzyć okno
start learning
Is it allright if I open the window
Czy możesz mi pokazać drogę do baru z obiadami
start learning
Can you show me the way to the lunch bar
pokój z łazienką
start learning
room with a bath
O której podajecie śniadanie
start learning
What time do you serve breakfast
na recepcji
start learning
at the reception
na stacji
start learning
at the station
przy stole, siedzę
start learning
at the table
Ile kosztuje wysłanie, jena cena
start learning
How much is the sending
Ile kosztuje ta książka, jedna cena
start learning
How much is this book
Jaki jest koszt wysłania, cena składa się z wielu pozycji
start learning
What is the cost of the sending
apteka, UK
start learning
apteka, UK in English
chemist
apteka, USA
start learning
apteka, USA in English
pharmacy
apteka, USA
start learning
apteka, USA in English
drug store
pralnia samoobsługowa
start learning
self service laundry
Biuro Podróży
start learning
travell agency
odpowiedzialny za
start learning
responsible for

You must sign in to write a comment