2000_Q-S Slow

 0    343 flashcards    jmp6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jakość
start learning
quality
ilość
start learning
quantity
kłótnia; kłócić się
start learning
quarrel
ćwiartka; kwadrans; dzielnica
start learning
quarter
królowa
start learning
queen
pytanie
start learning
question
szybki
start learning
quick
cichy
start learning
quiet
dość, całkiem
start learning
quite
wyścig; rasa
start learning
race
radio
start learning
radio
kolej
start learning
rail
deszcz; padać o deszczu
start learning
rain
podnosić
start learning
raise
zakres, zasięg
start learning
range
szereg; ranga; zajmować jakąś pozycję, zaliczać się
start learning
rank
rzadki
start learning
rare
tempo; współczynnik; cenić
start learning
rate
dość, dosyć
start learning
rather
surowy
start learning
raw
sięgać; docierać do
start learning
reach
czytać
start learning
read
gotowy, przygotowany
start learning
ready
rzeczywisty, prawdziwy
start learning
real
uświadomić sobie, zdawać sobie sprawę
start learning
realize
naprawdę
start learning
really
powód
start learning
reason
rozsądny
start learning
reasonable
otrzymywać, odbierać
start learning
receive
niedawny, ostatni
start learning
recent
ostatnio
start learning
recently
rozpoznanie; uznanie
start learning
recognition
rozpoznawać; uznawać
start learning
recognize
polecać, rekomendować
start learning
recommend
rekord; zapis; płyta; zapisywać
start learning
record
czerwony
start learning
red
zredukować, obniżyć
start learning
reduce
redukcja
start learning
reduction
dotyczyć; odnosić się do; odsyłać, skierować
start learning
refer
odmówić
start learning
refuse
szacunek; uważać kogoś za
start learning
regard
region
start learning
region
regularny
start learning
regular
relacja, związek; krewny
start learning
relation
związek
start learning
relationship
krewny; względny, relatywny
start learning
relative
religia, wyznanie
start learning
religion
religijny, pobożny
start learning
religious
pozostawać
start learning
remain
pamiętać
start learning
remember
przypominać
start learning
remind
usuwać
start learning
remove
czynsz; wynajmować
start learning
rent
naprawa; naprawiać
start learning
repair
powtarzać
start learning
repeat
zastępować, wymieniać
start learning
replace
odpowiedź; odpowiadać
start learning
reply
raport, relacja; relacjonować
start learning
report
reporter, dziennikarz
start learning
reporter
reprezentować
start learning
represent
prośba; prosić
start learning
request
wymagać
start learning
require
ratunek; ratować
start learning
rescue
szacunek; szanować
start learning
respect
odpowiedź, reakcja
start learning
response
odpowiedzialny
start learning
responsible
odpoczynek; reszta; odpoczywać
start learning
rest
restauracja
start learning
restaurant
rezultat, wynik
start learning
result
przejść na emeryturę
start learning
retire
powrót; wracać
start learning
return
ujawnić
start learning
reveal
przegląd; recenzja omówienie; przeglądać
start learning
review
nagroda; nagradzać
start learning
reward
ryż
start learning
rice
bogaty
start learning
rich
jeździć
start learning
ride
prawy; właściwy, poprawny; zdrowy
start learning
right
pierścień, pierścionek; otaczać; dzwonić
start learning
ring
wzrost np. cen; rosnąć
start learning
rise
ryzyko; ryzykować
start learning
risk
rzeka
start learning
river
droga
start learning
road
skała; rock
start learning
rock
rolka; bułka; toczyć się
start learning
roll
dach
start learning
roof
pokój; miejsce
start learning
room
róża; różowy
start learning
rose
szorstki
start learning
rough
okrągły
start learning
round
rząd np. krzeseł; kłótnia; kłócić się
start learning
row
guma
start learning
rubber
niegrzeczny
start learning
rude
ruina; rujnować
start learning
ruin
reguła; rządzić
start learning
rule
bieg; biec
start learning
run
pośpiech; śpieszyć się
start learning
rush
smutny
start learning
sad
bezpieczny
start learning
safe
bezpieczeństwo
start learning
safety
pensja
start learning
salary
sprzedaż; wyprzedaż
start learning
sale
sól
start learning
salt
ten sam; taki sam
start learning
same
piasek
start learning
sand
kanapka
start learning
sandwich
zadowolony
start learning
satisfied
satysfakcjonować, zadowalać
start learning
satisfy
sobota
start learning
Saturday
oszczędzać; ocalić, uratować; zapisywać na dysku
start learning
save
powiedzieć
start learning
say
skala; rozmiar
start learning
scale
scena; miejsce akcji, wypadku
start learning
scene
program, projekt, plan
start learning
scheme
szkoła
start learning
school
nauka
start learning
science
naukowy
start learning
scientific
naukowiec
start learning
scientist
nożyczki
start learning
scissors
wynik; zdobyć
start learning
score
krzyk; krzyczeć
start learning
scream
ekran
start learning
screen
morze
start learning
sea
poszukiwanie; szukać
start learning
search
pora roku; sezon
start learning
season
miejsce
start learning
seat
sekunda; drugi
start learning
second
sekret, tajemnica
start learning
secret
sekretarka
start learning
secretary
część, sekcja; dział
start learning
section
bezpieczny; zabezpieczać
start learning
secure
bezpieczeństwo
start learning
security
widzieć
start learning
see
szukać
start learning
seek
wydawać się
start learning
seem
rzadko
start learning
seldom
wybierać
start learning
select
sprzedawać
start learning
sell
wysyłać
start learning
send
zmysł; sens; wyczuwać
start learning
sense
rozsądny
start learning
sensible
zdanie; wyrok
start learning
sentence
oddzielny; rozdzielać
start learning
separate
wrzesień
start learning
September
seria
start learning
series
poważny
start learning
serious
obsługiwać, podawać; podawać, serwować
start learning
serve
usługa; dokonywać przeglądu samochodu
start learning
service
zestaw; ustawiać, nastawiać, ustalać
start learning
set
osiedlić się; załatwić, uregulować
start learning
settle
Siedem
start learning
seven
Siedemnaście
start learning
seventeen
Siedemdziesiąt
start learning
seventy
Kilka
start learning
several
płeć; seks
start learning
sex
cień zacienione miejsce; odcień
start learning
shade
Cień
start learning
shadow
trząść się; potrząsać
start learning
shake
operator
start learning
shall
wstyd; szkoda
start learning
shame
kształt; forma
start learning
shape
część; dzielić się
start learning
share
Ostry
start learning
sharp
Ona
start learning
she
prześcieradło, pościel; kartka; arkusz
start learning
sheet
Półka
start learning
shelf
świecić, błyszczeć
start learning
shine
Statek
start learning
ship
Koszula
start learning
shirt
szok; szokować
start learning
shock
But
start learning
shoe
strzelać; kręcić kamerą
start learning
shoot
Sklep
start learning
shop
Zakupy
start learning
shopping
wybrzeże, brzeg
start learning
shore
krótki, niski
start learning
short
Strzał
start learning
shot
you should go – powinieneś iść
start learning
should
Ramię
start learning
shoulder
krzyk; krzyczeć
start learning
shout
pokaz; pokazywać
start learning
show
prysznic; przelotny deszcz
start learning
shower
zamykać, zamknięty
start learning
shut
Chory
start learning
sick
bok; zbocze; strona jezdni, kasety, w sporze
start learning
side
widok; wzrok
start learning
sight
znak; podpisać
start learning
sign
sygnał; sygnalizować
start learning
signal
podpis
start learning
signature
znaczący, ważny
start learning
significant
Cisza
start learning
silence
cichy, milczący
start learning
silent
Głupi
start learning
silly
srebro; srebrny
start learning
silver
Podobny
start learning
similar
prosty
start learning
simple
po prostu
start learning
simply
odkąd
start learning
since
śpiewać
start learning
sing
pojedynczy; nieżonaty, niezamężna
start learning
single
zlew; tonąć
start learning
sink
pan forma grzecznościowa
start learning
sir
siostra
start learning
sister
siedzieć
start learning
sit
miejsce; witryna internetowa
start learning
site
sytuacja
start learning
situation
sześć
start learning
six
szesnaście
start learning
sixteen
sześćdziesiąt
start learning
sixty
rozmiar
start learning
size
umiejętność
start learning
skill
skóra; cera
start learning
skin
spódnica
start learning
skirt
niebo
start learning
sky
sen, spać
start learning
sleep
ślizgać się; slajd
start learning
slide
lekki; niewielki
start learning
slight
poślizgnąć się
start learning
slip
śliski
start learning
slippery
powolny, zwalniać
start learning
slow
mały
start learning
small
węch; zapach; wąchać; pachnieć; śmierdzieć
start learning
smell
uśmiech; uśmiechać się
start learning
smile
dym; palić papierosy
start learning
smoke
gładki
start learning
smooth
przekąska, przekąsić
start learning
snack
śnieg; padać o śniegu
start learning
snow
więc
start learning
so
mydło
start learning
soap
społeczny; towarzyski
start learning
social
społeczeństwo
start learning
society
skarpeta
start learning
sock
kanapa, sofa
start learning
sofa
miękki
start learning
soft
żołnierz
start learning
soldier
rozwiązanie
start learning
solution
rozwiązywać
start learning
solve
kilka, trochę
start learning
some
ktoś
start learning
somebody
jakoś
start learning
somehow
ktoś
start learning
someone
coś
start learning
something
czasami
start learning
sometimes
gdzieś
start learning
somewhere
syn
start learning
son
piosenka
start learning
song
wkrótce
start learning
soon
zmartwiony, w zwrocie: i’m sorry – przepraszam, przykro mi
start learning
sorry
rodzaj; sortować
start learning
sort
dźwięk; brzmieć
start learning
sound
zupa
start learning
soup
kwaśny
start learning
sour
południe strona świata, na południe
start learning
south
południowy
start learning
southern
przestrzeń; miejsce; kosmos
start learning
space
mówić
start learning
speak
specjalny, szczególny
start learning
special
mowa; przemówienie
start learning
speech
prędkość; jechać z nadmierną prędkością
start learning
speed
literować
start learning
spell
spędzać; wydawać
start learning
spend
wirować
start learning
spin
duch; dusza; nastrój
start learning
spirit
złość; in spite of – pomimo czegoś
start learning
spite
dzielić
start learning
split
łyżka, łyżeczka
start learning
spoon
sport
start learning
sport
miejsce; plama; zauważyć
start learning
spot
rozprzestrzeniać się
start learning
spread
wiosna; sprężyna; skakać
start learning
spring
kwadrat; plac; kwadratowy
start learning
square
etap; scena
start learning
stage
schody
start learning
stairs
znaczek
start learning
stamp
stać
start learning
stand
standard, poziom
start learning
standard
gwiazda
start learning
star
początek; zaczynać
start learning
start
stan; państwo
start learning
state
oświadczenie
start learning
statement
dworzec, stacja
start learning
station
pozostawać
start learning
stay
stały, systematyczny
start learning
steady
kraść
start learning
steal
stal
start learning
steel
krok; stopień; robić krok
start learning
step
kij; kleić
start learning
stick
wciąż; nieruchomy
start learning
still
stan magazynu; zasoby; papier wartościowy, akcja
start learning
stock
żołądek
start learning
stomach
kamień
start learning
stone
stop; przerwa; zatrzymywać
start learning
stop
sklep; zapasy; magazynować, przechowywać
start learning
store
burza
start learning
storm
opowiadanie, historia
start learning
story
prosty; prosto
start learning
straight
dziwny
start learning
strange
nieznajoma osoba; obcy człowiek
start learning
stranger
ulica
start learning
street
siła
start learning
strength
stres; nacisk; akcent wyrazowy; kłaść nacisk, podkreślać
start learning
stress
rozciągać, rozprostować
start learning
stretch
uderzenie; strajk; uderzać; strajkować
start learning
strike
sznurek
start learning
string
silny
start learning
strong
struktura, budowa; budowla, budynek
start learning
structure
uczeń; student
start learning
student
gabinet; badanie; uczyć się; studiować
start learning
study
materiał; rzecz/rzeczy; wkładać, wpychać
start learning
stuff
głupi
start learning
stupid
temat; zagadnienie
start learning
subject
substancja
start learning
substance
odnieść sukces
start learning
succeed
sukces
start learning
success
udany, pomyślny
start learning
successful
taki
start learning
such
nagle
start learning
suddenly
cierpieć
start learning
suffer
cukier
start learning
sugar
sugerować, proponować
start learning
suggest
sugestia, propozycja
start learning
suggestion
garnitur; pasować, nadawać się
start learning
suit
odpowiedni
start learning
suitable
suma, kwota sumować
start learning
sum
lato
start learning
summer
słońce
start learning
sun
niedziela
start learning
Sunday
dostawa; dostarczać
start learning
supply
wsparcie; wspierać
start learning
support
przypuszczać
start learning
suppose
pewny
start learning
sure
powierzchnia
start learning
surface
niespodzianka; zaskoczyć
start learning
surprise
zdziwiony, zaskoczony
start learning
surprised
otaczać
start learning
surround
przeżyć, przetrwać
start learning
survive
osoba podejrzana; podejrzewać
start learning
suspect
przysięgać; przeklinać
start learning
swear
cukierek; słodki
start learning
sweet
pływać
start learning
swim
symbol
start learning
symbol
współczucie
start learning
sympathy
system
start learning
system

You must sign in to write a comment