2000_D_F slow

 0    307 flashcards    sogosia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
codziennie; dzienny
start learning
daily
uszkodzenie, szkoda; uszkodzić
start learning
damage
taniec; tańczyć
start learning
dance
niebezpieczeństwo
start learning
danger
niebezpieczny, groźny
start learning
dangerous
odważyć się
start learning
dare
ciemny
start learning
dark
data; randka
start learning
date
córka
start learning
daughter
dzień
start learning
day
martwy, nieżywy
start learning
dead
porozumienie, układ; transakcja
start learning
deal
drogi, kochany
start learning
dear
śmierć
start learning
death
dług
start learning
debt
grudzień
start learning
December
decydować
start learning
decide
decyzja
start learning
decision
deklarować, zgłaszać
start learning
declare
głęboki; głęboko
start learning
deep
pokonać
start learning
defeat
obrona
start learning
defense
bronić
start learning
defend
stopień
start learning
degree
opóźniać, odwlekać
start learning
delay
dostarczać
start learning
deliver
dostawa, dowóz
start learning
delivery
żądać
start learning
demand
zaprzeczać
start learning
deny
dział, oddział
start learning
department
odjazd, odlot
start learning
departure
zależeć
start learning
depend
głębokość
start learning
depth
opisywać
start learning
describe
opis
start learning
description
wzór; projektować
start learning
design
pragnienie, chęć; pragnąć
start learning
desire
biurko
start learning
desk
pomimo
start learning
despite
zniszczyć
start learning
destroy
szczegół
start learning
detail
określać, ustalać
start learning
determine
rozwijać
start learning
develop
urządzenie, przyrząd
start learning
device
diabeł
start learning
devil
diament
start learning
diamond
słownik
start learning
dictionary
umierać
start learning
die
różnica
start learning
difference
różny
start learning
different
trudny
start learning
difficult
obiad
start learning
dinner
kierować; bezpośredni, bezpośrednio
start learning
direct
kierunek
start learning
direction
brudny
start learning
dirty
niepełnosprawny
start learning
disabled
nie zgadzać się
start learning
disagree
zniknąć
start learning
disappear
rozczarować
start learning
disappoint
klęska (żywiołowa), katastrofa, nieszczęście
start learning
disaster
dyskoteka
start learning
disco
odkrywać
start learning
discover
odkrycie
start learning
discovery
dyskutować, omówić
start learning
discuss
dyskusja
start learning
discussion
choroba
start learning
disease
danie, potrawa; naczynie
start learning
dish
odległość
start learning
distance
odległy, daleki
start learning
distant
dzielić
start learning
divide
robić
start learning
do
lekarz
start learning
doctor
dokument
start learning
document
pies
start learning
dog
dolar
start learning
dollar
osioł
start learning
donkey
drzwi
start learning
door
kropka, punkt
start learning
dot
podwójny
start learning
double
wątpliwość
start learning
doubt
na dół
start learning
down
rysować
start learning
draw
sen; śnić, marzyć
start learning
dream
sukienka; ubierać (się)
start learning
dress
napój; drink; pić
start learning
drink
jechać, prowadzić samochód
start learning
drive
kierowca
start learning
driver
kropla; spadek; upuszczać
start learning
drop
lekarstwo; narkotyk
start learning
drug
suchy; wytrawny
start learning
dry
planowy, oczekiwany
start learning
due
nudny
start learning
dull
podczas
start learning
during
kurz
start learning
dust
obowiązek; dyżur
start learning
duty
każdy
start learning
each
chętny
start learning
eager
ucho
start learning
ear
wczesny, wcześnie
start learning
early
zarabiać
start learning
earn
ziemia
start learning
earth
wschód, wschodni
start learning
east
łatwy
start learning
easy
jeść
start learning
eat
ekonomiczny, gospodarczy
start learning
economic
gospodarka
start learning
economy
krawędź, skraj; ostrze
start learning
edge
edukacja, wykształcenie
start learning
education
efekt, wpływ
start learning
effect
efektywny, skuteczny
start learning
effective
wysiłek
start learning
effort
jajko
start learning
egg
osiem
start learning
eight
osiemnaście
start learning
eighteen
osiemdziesiąt
start learning
eighty
albo
start learning
either
wybierać
start learning
elect
wybory
start learning
election
elektryczny
start learning
electric
elektryczność
start learning
electricity
element
start learning
element
jedenaście
start learning
eleven
poza tym, ponadto, jeszcze
start learning
else
zatrudniać
start learning
employ
pracodawca
start learning
employer
pusty
start learning
empty
umożliwiać
start learning
enable
zachęcać
start learning
encourage
koniec; kończyć
start learning
end
wróg
start learning
enemy
energia
start learning
energy
silnik
start learning
engine
inżynier
start learning
engineer
Anglia
start learning
England
angielski
start learning
English
lubić; podobać się; cieszyć się (np. dobrym zdrowiem)
start learning
enjoy
wystarczająco
start learning
enough
zapewniać
start learning
ensure
wchodzić
start learning
enter
rozrywka
start learning
entertainment
cały
start learning
entire
wejście
start learning
entrance
koperta
start learning
envelope
środowisko
start learning
environment
równy
start learning
equal
sprzęt
start learning
equipment
ucieczka; uciekać
start learning
escape
zwłaszcza
start learning
especially
niezbędny, istotny, zasadniczy
start learning
essential
ustanawiać; zakładać
start learning
establish
Europa
start learning
Europe
Europejczyk, europejski
start learning
European
nawet
start learning
even
wieczór
start learning
evening
wydarzenie
start learning
event
kiedykolwiek
start learning
ever
każdy
start learning
every
każdy, wszyscy
start learning
everybody
każdy, wszyscy
start learning
everyone
wszystko
start learning
everything
wszędzie
start learning
everywhere
dowód, dowody
start learning
evidence
zło
start learning
evil
dokładnie; właśnie
start learning
exactly
egzamin
start learning
exam/examination
egzaminować; badać
start learning
examine
przykład
start learning
example
doskonały
start learning
excellent
oprócz
start learning
except
wyjątek
start learning
exception
wymiana, zamiana, wymieniać
start learning
exchange
ekscytujący
start learning
exciting
wymówka, wybaczać
start learning
excuse
ćwiczenie; ćwiczyć
start learning
exercise
istnieć
start learning
exist
wyjście
start learning
exit
spodziewać się
start learning
expect
koszt
start learning
expense
drogi
start learning
expensive
doświadczenie
start learning
experience
eksperyment; eksperymentować
start learning
experiment
ekspert; fachowy
start learning
expert
wyjaśniać
start learning
explain
wyjaśnienie
start learning
explanation
badać, poznawać, zwiedzać
start learning
explore
wyrażać; ekspres
start learning
express
wyrażenie
start learning
expression
przedłużać; rozszerzać
start learning
extend
dodatkowy
start learning
extra
niezwykły, wyjątkowy
start learning
extraordinary
skrajność, ekstremum, ekstremalny, skrajny
start learning
extreme
oko
start learning
eye
twarz
start learning
face
udogodnienia, warunki, wyposażenie, zaplecze
start learning
facilities
fakt
start learning
fact
czynnik
start learning
factor
fabryka
start learning
factory
nie udać się; nie zdać (egzaminu)
start learning
fail
porażka
start learning
failure
sprawiedliwy; jasny
start learning
fair
dość, dosyć; sprawidliwie
start learning
fairly
wiara
start learning
faith
upadek; upadać, spadać; jesień (American English)
start learning
fall
fałszywy
start learning
false
znany, znajomy
start learning
familiar
rodzina
start learning
family
słynny, sławny
start learning
famous
fan, fanka; wentylator, wachlarz
start learning
fan
daleko
start learning
far
farma, gospodarstwo rolne
start learning
farm
rolnik
start learning
farmer
moda
start learning
fashion
szybki; szybko
start learning
fast
przymocować, zapinać
start learning
fasten
tłuszcz; tłusty
start learning
fat
ojciec
start learning
father
ulubiony
start learning
favourite/favorite
strach; bać się
start learning
fear
cecha, możliwość; cecha (wyglądu),
start learning
feature
luty
start learning
February
opłata, honorarium
start learning
fee
karmić
start learning
feed
czuć
start learning
feel
uczucie
start learning
feeling
stopy
start learning
feet
facet
start learning
fellow
samica; żeński, kobiecy
start learning
female
płot
start learning
fence
festiwal; święto
start learning
festival
niewiele, niewielu
start learning
few
pole; dziedzina
start learning
field
piętnaście
start learning
fifteen
pięćdziesiąt
start learning
fifty
walka, bójka; walczyć
start learning
fight
figura, postać; cyfra; przedstawiać
start learning
figure
wypełniać, napełniać
start learning
fill
film; filmować
start learning
film/movie
finał; końcowy, ostateczny
start learning
final
w końcu; ostatecznie
start learning
finally
finasowy
start learning
financial
znajdować
start learning
find
dobry; ładny; w porządku
start learning
fine
palec
start learning
finger
koniec; kończyć
start learning
finish
ogień; pożar; strzelać
start learning
fire
firma; mocny, pewny
start learning
firm
pierwszy
start learning
first
ryba
start learning
fish
pasować; w dobrej formie
start learning
fit
pięć
start learning
five
naprawić
start learning
fix
flaga
start learning
flag
błysk; rozbłyskiwać
start learning
flash
mieszkanie; płaski
start learning
flat
elastyczny
start learning
flexible
lot; ucieczka
start learning
flight
powódź
start learning
flood
podłoga; piętro
start learning
floor
płynąć
start learning
flow
kwiat
start learning
flower
lecieć
start learning
fly
mgła
start learning
fog
podążać; śledzić
start learning
follow
następny, następujący
start learning
following
jedzenie
start learning
food
głupiec, głupek
start learning
fool
stopa
start learning
foot
piłka nożna
start learning
football
dla
start learning
for
zakazywać, zabraniać
start learning
forbid
siła; zmuszać
start learning
force
zagraniczny, obcy
start learning
foreign
cudzoziemiec, cudzoziemka
start learning
foreigner
las
start learning
forest
zapominać
start learning
forget
przebaczać
start learning
forgive
widelec
start learning
fork
forma; klasa; formować
start learning
form
formalny, oficjalny
start learning
formal
poprzedni; były
start learning
former
czterdzieści
start learning
forty
naprzód, w przód
start learning
forward
zakładać, tworzyć
start learning
found
cztery
start learning
four
czternaście
start learning
fourteen
rama, ramka
start learning
frame
Francja
start learning
France
wolny
start learning
free
wolność
start learning
freedom
zamarzać
start learning
freeze
częsty
start learning
frequent
świeży
start learning
fresh
piątek
start learning
Friday
przyjaciel
start learning
friend
przerażać, przestraszyć
start learning
frighten
żaba
start learning
frog
z, od
start learning
from
przód, przedni
start learning
front
owoc
start learning
fruit
paliwo
start learning
fuel
pełny
start learning
full
zabawa
start learning
fun
pogrzeb
start learning
funeral
zabawny
start learning
funny
meble
start learning
furniture
dalszy; przyszły
start learning
further
przyszłość
start learning
future

You must sign in to write a comment